Home » Tag Archives: Bio-Solid

Tag Archives: Bio-Solid

Starostwo znów analizuje sprawę

W lipcu br. Starostwo Powiatowe w Brzesku odmówiło firmie Bio-Solid Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Zakładzie Bioprodukcji Humusu i Podłoży Organicznych, czyli tzw. kompostowni. Od tej decyzji firma odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie. Kolegium to zakwestionowało decyzję Starosty i skierowało sprawę do ponownego przeanalizowania. Kolegium jednocześnie zarzuciło ...

Read More »