Nie przegap
Strona główna » Region » Tarnów. Ponad 116 mln dla młodych bezrobotnych / zdjecia

Tarnów. Ponad 116 mln dla młodych bezrobotnych / zdjecia

DSC_1733-n„Równi na rynku pracy” i „Pomysł na siebie” to projekty prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Do końca 2015 r. 393 jednostki OHP z całego kraju zorganizują centra edukacji i pracy młodzieży, centra kariery, czy punkty pośrednictwa pracy.

6 listopada br. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbyło się spotkanie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji inaugurującej „Gwarancje dla młodzieży”. Wziął w nim udział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

– Bezrobocie osób młodych niesie za sobą szereg negatywnych dla społeczeństwa efektów – opóźnianie decyzji o posiadaniu dzieci, dłuższe obciążenie finansowe rodziców, utratę potencjału osób, które wyjeżdżają za granicę. Konieczne są zdecydowane i celowe działania wspierające młodych wchodzących na rynek pracy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Europejska inicjatywa „Gwarancje dla młodzieży” to skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata na koniec września br. wyniosła 17%. W porównaniu z rokiem 2013 młodych bezrobotnych jest mniej o ponad 88 tys. Prawie 30% młodych bezrobotnych nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych. I to właśnie brak doświadczenia oraz niedopasowanie kwalifikacji do rynku pracy są głównymi przyczynami bezrobocia młodych. Dodatkowo, większość pracodawców wymaga min. półrocznego doświadczenia od potencjalnych pracowników.

– Sytuacja na rynku pracy poprawia się. Mimo to bezrobocie wśród młodych wciąż jest w naszym kraju dużym problemem. Działania prowadzone w ramach „Gwarancji dla młodzieży” przez Ochotnicze Hufce Pracy przygotowują młodych w najtrudniejszym momencie samego wejścia na rynek pracy – dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły w sierpniu br. realizację dwóch projektów w ramach „Gwarancji”: „Pomysł na siebie” oraz „Równi na rynku pracy”. Oba projekty są realizowane przez 393 jednostki OHP i potrwają do końca 2015 roku. Na realizację projektu „Pomysł na siebie”, w którym udział bierze 1500 osób, przeznaczono 19 147 500 zł, a na „Równi na rynku pracy” (6 tys. osób) – 97 274 400 zł, czyli w sumie ponad 116 mln zł.

Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (z powodów rodzinnych oraz środowiskowych), w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.

Projekt „Pomysł na siebie” skierowany jest do osób wieku 15-17 lat, który pomoże im wrócić do szkoły, wyrównać zaległości, czy zdobyć kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach.

W projekcie „Równi na rynku pracy” bierze udział młodzież w wieku 18-25 lat. Celem jest pomoc dla nich w znalezieniu pracy lub założeniu własnej działalności gospodarczej.

„Gwarancje dla młodzieży” są uzupełnieniem realizowanych już przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań skierowanych do młodych bezrobotnych. W latach 2014 – 2021 wsparciem zostanie objętych prawie 2,4 mln osób.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,6954,ponad-116-mln-dla-mlodych-bezrobotnych.html


MPiPS / IB