Strona główna » Wiadomości » Trwa budowa parkingu obok dworca PKP w Brzesku / zdjęcia

Trwa budowa parkingu obok dworca PKP w Brzesku / zdjęcia

Każdy kto korzysta z dworca kolejowego w Brzesku wie jak trudno w pobliżu znaleźć miejsce do parkowania. Ale również nie trudno zauważyć, że w miejscu dawnego złomowiska trwają intensywne prace budowlane. W tym miejscu powstaje duży parking typu park&drive na blisko 160 miejsc. To inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców od lat.

Od momentu modernizacji dworca mija już blisko 7 lat. Do tej pory znalezienie miejsca parkingowego w pobliżu dworca nastręczało mnóstwo problemów, zwłaszcza że z kolejowych przewozów osobowych korzysta rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób.

W styczniu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie tej niezbędnej inwestycji. Spośród 6 ofert jakie wpłynęły najkorzystniejsza okazała się ta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Filar z Bochni. Koszt inwestycji po przetargu to  1 390 546, 02 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego programu Operacyjnego w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Kwota dofinansowania to – 982 927,10 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Brzesko.

Wykonawca ma czas na wykonanie inwestycji do końca września 2019 r., jednak obserwując postępy prac można zauważyć, że inwestycja zostanie ukończona dużo szybciej. Zakres robót obejmuje m.in.  roboty rozbiórkowe (rozbiórka budynku wagi), roboty ziemne w tym budowę kanalizacji opadowej, roboty drogowe polegające na budowie parkingu (na 158 miejsc), budowę zieleńca, a także wykonanie infrastruktury towarzyszącej – w tym budowę oświetlenia terenu, montaż urządzenia do automatycznego liczenia pojazdów oraz instalację kamer monitoringu. Nie zapomniano również o rowerzystach – powstanie wiata na rowery o  pojemności 20 stanowisk.

Foto Maciej Mazur

IB