Strona główna » Wiadomości » Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ / aktualizacja

Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ / aktualizacja

piknik2014Jedną z idei trwającego Międzynarodowego Roku Rodziny 2014, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jest uświadomienie znaczenia rodziny dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Jest to również okazja do refleksji nad dotychczasowymi działaniami z zakresu polityki rodzinnej, tym samym podjęcia nowych wyzwań, w celu poprawy jakości życia polskich rodzin.

Wpisując się w powyższe założenia, Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował ofertę skierowaną do rodzin wielodzietnych 4+ z terenu województwa małopolskiego, która ma na celu wsparcie w realizacji zadań związanych z edukacją dzieci.

W dniu 10.07.2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Do udziału w projekcje zachęca Józefa Szczurek-Żelazko radna Województwa Małopolskiego, a równocześnie przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej – Projekt przewiduje zarówno refundację kosztów tych które rodzice już ponieśli w okresie od 10 lipca jak i tych, które poniosą do 30 października. Ważne jest aby rodzice zgłaszali się do urzędów gminy, które występują o dotację do Województwa Małopolskiego.

Regulamin projektu zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej.

Do 1 sierpnia przedłużony został termin składania wniosków w projekcie „Pierwszy Dzwonek”. Gminy, które zgłoszą chęć udziału w programie, mogą liczyć na pomoc finansową na zakup szkolnej wyprawki dla mieszkających na ich terenie rodzin wielodzietnych.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem zostały rozesłane do wszystkich Gmin w województwie. Do projektu może przystąpić każda Gmina z województwa małopolskiego po spełnieniu warunków, o których mowa w Regulaminie projektu.

ROPS KRAKÓW / IB