Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Trwają kontrole nielegalnego wysypiska w Dołędze

Trwają kontrole nielegalnego wysypiska w Dołędze

W piątek 8 czerwca 2018 r. służby kontrolowały nielegalne składowisko śmieci w Dołędze. W kontroli wzięli udział przedstawiciele WIOŚ, policji, straży pożarnej i Urzędu Gminy w Szczurowej. 

W trakcie sześciogodzinnej kontroli nielegalnego składowiska śmieci w Dołędze inspektorzy ochrony środowiska określili jego wielkość, ale nadal nie wiedzą, co jest składowane w plastikowych beczkach.

– Na terenie znajduje się 900 metrów sześciennych odpadów złożonych na placu i w budynku. Przechowywane jest tam także 600 metrów sześcienny beczek z nieznanymi substancjami – wylicza Magdalena Gala, rzecznik prasowy WIOŚ w Krakowie.

Zawartość niebezpiecznych substancji ma być zbadana przez akredytowane laboratorium. To jednak nie wszystko – wójt gminy Szczurowa wezwał właściciela działki do usunięcia śmieci.

– Jeśli tego nie zrobi w wymaganym terminie, my zlecimy to zadanie i obciążymy go kosztami – mówi Marian Zalewski, wójt Szczurowej.

Właściciel działki zapewnia, że cały czas szuka firmy, która podjęłaby się usunięcia składowiska.

– Mam jednak z tym problem, bo to są olbrzymie ilości odpadów i bardzo duże koszty ich usunięcia sięgające nawet powyżej 100 tys. zł – mówi.

O tym, że na prywatnej działce składowane są śmieci, na początku maja policję zaalarmował właściciel działki. Okazało się, że firma, która w kwietniu wynajęła od niego ten teren w ciągu jednego dnia zwiozła tu niebezpieczne odpady. Właściciela firmy, która wynajęła teren, szuka policja. Ślad po nim zaginął.

Na zapytania rozesłane przez nasza redakcję do służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska, a dotyczące potencjalnych zagrożeń dla mieszkańców odpowiedział Adam Oćwieja – Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego w PSSE w Brzesku.

ad .1 [- Czy składowisko odpadów w Dołędze ma wszystkie wymagane prawem pozwolenia na funkcjonowanie (kiedy zostały wydane i na jaki okres obowiązują)?].

Kwestia ustalania statusu formalno-prawnego miejsca, określanego przez Państwo pojęciem „składowiska odpadów” pozostaje w gestii Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który stosowane kontrole interwencyjne ws. warunków przechowywania w nim odpadów podejmował już w 2017 r., jak też prowadzi w ostatnich dniach. Ponadto informuję, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzesku prowadzi aktualnie postępowanie wyjaśniające w sprawie sposobu użytkowania obiektów, położonych na dz. nr ew. 802/15 w miejscowości Dołęga (nr 137).

ad. 2 [- Czy prowadzone są bieżące kontrole obiektu?]

Tak. Ostatnia miała miejsce w dniu 26 września 2017 r. i dotyczyła kontroli przedsiębiorcy prowadzącego na terenie przedmiotowej nieruchomości działalność gospodarczą, polegającą na magazynowaniu i przechowywaniu produktów chemicznych, stosowanych jako dodatki do betonu (impregnaty, plastyfikatory).

ad. 3 [- Skąd pochodzą odpady, czy ich pochodzenie jest udokumentowane?]

Nie posiadamy żadnej wiedzy na ten temat.

ad. 4 [- Czy składowane odpady nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców oraz czy są odpowiednio przechowywane?].

Jak wskazano w odpowiedzi na poprzednie pytanie, tutejszy Inspektor Sanitarny nie miał wiedzy o takim nagromadzeniu odpadów na terenie przedmiotowej nieruchomości. Z informacji uzyskanych przez nas w dniu wczorajszym (6.06.br.) z Urzędu Gminy w Szczurowej wynika, że działania kontrolne na wskazanym terenie podjęli kilka dni wcześniej przedstawiciele WIOŚ. Po ustaleniu przez właściwy organ jakiego rodzaju odpady są zdeponowane na terenie nieruchomości, możliwa będzie ocena ich wpływu na zdrowie ludzi.

ad. 5 [- Czy nie zachodzi ryzyko zatrucia wody?]

Tego rodzaju zagrożenie możemy wykluczyć z uwagi na fakt, iż miejscowość Dołęga posiada zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego, objętego nadzorem tutejszego Inspektora Sanitarnego.


O całym zdarzeniu – nasza redakcja pisała jako jedna z pierwszych – po tym gdy otrzymaliśmy na adres naszej skrzynki redakcyjnej informacje od zaniepokojonych mieszkańców

Materiał video z Dołęgi

Pierwszy materiał o nielegalnym wysypisku w Dołędze

Tykająca bomba ekologiczna w Dołędze – zdjęcia/film

 

MAW / IB