Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego

Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego

Punktualnie o godz. 7.00 w tysiącach lokali wyborczych w całej Polsce rozpoczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce w 2019 roku zostały one zarządzone na 26 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonają wyboru 52 spośród łącznej liczby 705 eurodeputowanych. Są to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00 – 21.00. Członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość, stąd do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Zasady udziału w wyborach

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat, ma prawo głosować. Przy spełnieniu określonych warunków można również głosować będąc poza granicami kraju. Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania. Aby znaleźć swój lokal wyborczy, odwiedź stronę PKW:

Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych <==

 

Jak oddać ważny głos?
Karty do głosowania będą – w zależności od okręgu – miały format A4 lub A3.

W pierwszej kolejności powinniśmy znaleźć listę kandydatów, na którą chcemy zagłosować, a następnie na tej liście – nazwisko wybranego kandydata i przy tym nazwisku postawić w kratce znak: X.

By głos był ważny, na jednej karcie do głosowania musi znaleźć się jeden znak „X” w jednej kratce.

 

Zasady wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani co pięć lat. Parlament Europejski – jedyne na świecie zgromadzenie ponadnarodowe wybierane w wyborach bezpośrednich – reprezentuje interesy obywateli UE na szczeblu europejskim.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, tj. części terytorium, na jaką dzieli się państwo w czasie trwania wyborów w celu stworzenia jednakowych list wyborczych dla danego terenu, z których wybiera się przedstawicieli. 

Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie.

W Polsce obowiązuje system proporcjonalny z głosem preferencyjnym, tj. wyborca oddaje głos na konkretnego kandydata z danej listy wyborczej. Kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

 

„Praktyczne porady dla głosujących” – spot przygotowany przez Państwową Komisję Wyborczą

IB / Państwowa Komisja Wyborcza