Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Uczniowie brzeskiego gimnazjum w ogólnopolskim finale konkursu historycznego IPN

Uczniowie brzeskiego gimnazjum w ogólnopolskim finale konkursu historycznego IPN

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, to wielkie radosne święto narodowe, skłaniające do refleksji zarówno nad przyczynami upadku naszej państwowości, jak i uwarunkowaniami, dzięki którym doszło do jej odrodzenia po 123 latach niewoli. To również okazja do bliższego poznania historii Polski. Jedną z form jej popularyzacji są konkursy historyczne organizowane m.in. przez IPN. 

W ogólnopolskim konkursie „O Naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922 organizowanym przez Instytut Pamieć Narodowej wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku – klasy gimnazjalne. Spośród prac nadesłanych na etap okręgowy (Kraków) do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowali się uczniowie: Barbara Dąbrówka, Patryk Król, Filip Solak, Kinga Wilk pod opieką Doroty Kwaśniak.

Laureatów wyłoniła Komisja w składzie: dr Marcin Chorązki, (OBEN IPN w Krakowie), przewodniczący; Rafał Slaski (prezes PTZ Oddział Kraków), Michał Masłowski (naczelnik OBEN IPN w Krakowie), prof. dr hab. Marian Wołkowski-Wolski (PTZ Oddział Kraków), dr Anna Czocher (OBBH IPN w Krakowie), dr Agata Wołkowska-Wolska (PTZ Oddział Kraków), dr Paweł Naleźniak (OBEN IPN w Krakowie), Maciej Chłopicki (PTZ Oddział Kraków), Dariusz Gorajczyk, (OBEN IPN w Krakowie), Łukasz Płatek (OBEN IPN w Krakowie), Henryk Woźniakowski (PTZ Oddział Kraków).

Etap ogólnopolski konkursu odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w Warszawie. W finale uczestnicy będą musieli podczas 10 minutowej ustnej prezentacji opowiedzieć o swojej pracy – uzasadnić wybór tematu, przedstawić go, dokonuje analizy i oceny zebranego materiału źródłowego, a także odpowiedzieć na pytania komisji konkursowej w temacie swojej pracy.

Kilkunastominutowy materiał video przygotowany przez młodzież z Gminy Brzesko poświęcony był rodzinom Goetzów Okocimskich oraz Bezardów. Jego publikacja odbędzie się po zakończeniu konkursu. 

 

Celem konkursu „O Naszą Niepodległą!” jest próba przypomnienia zapomnianych bohaterów wywodzących się z ziemiaństwa. Ziemianie przez wieki należeli do elit narodowych i państwowotwórczych. Ta warstwa społeczna – choć nieliczna, odgrywała przez cały wiek XIX i początek XX niekwestionowaną przywódczą rolę. Jej przedstawiciele zasilali szeregi uczestników powstań narodowych, zakładali instytucje naukowe, kulturalne, gospodarcze i finansowe, stanowiące w okresie zaborów namiastkę nieistniejącego państwa.  Uznawani są za współtwórców wolnego po 123 latach rozbiorów państwa polskiego. Na ich umiejętnościach organizacyjnych opierała się polska armia, administracja i dyplomacja. O tych wszystkich działaniach zmarginalizowanej po 1944 r. przez komunistów elity próbowano zapomnieć i wykreślić zasługi przedstawicieli tej grupy z podręczników historii. 

IPN / IB