Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Udział Brzeskiego SP ZOZ w ogólnokrajowych programach

Udział Brzeskiego SP ZOZ w ogólnokrajowych programach

SP ZOZ w Brzesku realizuje PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI od wielu lat na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Program przewiduje bezpłatne badania mammograficzne bez skierowania. Dedykowany jest dla kobiet w wieku 50-69 lat, ubezpieczonych i kobietom, które w ostatnich dwóch latach nie miały wykonanego badania mammograficznego. Badania mammograficzne są wykonywane w Pracowni Mammografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Brzesku od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w rejestracji. Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu 14/ 66-21-377.
Celem programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu krajów Unii Europejskiej, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz wprowadzenie na terenie całego kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego.
Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50 – 69 lat, które miały wykonywane badania mammograficzne co rok lub co 2 lata, nastąpiło zmniejszenie umieralności o 25 – 30 %!, a więc warto badać się systematycznie i nie pozwolić na rozrost zmian. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia, na całkowite wyleczenie, jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Drugim programem realizowanym przez SP ZOZ w Brzesku jest PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY SP ZOZ w Brzesku realizuje na etapie podstawowym program profilaktyki raka szyjki macicy. Z bezpłatnej cytologii w ramach programu kobiety mogą skorzystać w Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Brzesku (rejestracja tel. 14 66 21 452) i Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Woli Dębińskiej (rejestracja 14 66 58 564). Pobranie może stanowić jedyny cel wizyty w poradni i może być wykonane przez lekarza, jak również przez położną posiadającą odpowiedni certyfikat umiejętności w zakresie pobierania wymazów cytologicznych. Do ginekologa nie trzeba mieć skierowania.

Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego. Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego kierowane są (poza programem) do leczenia specjalistycznego w warunkach ambulatoryjnych/szpitalnych lub na dalszą diagnostykę do placówek posiadających umowę z NFZ.
Celem programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.

Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi 10,7 % nowotworów u kobiet. Rocznie ok. 1700 z nich umiera z tego powodu.

Dzięki badaniu cytologicznemu można wykryć zmiany przed rakowe i raka we wczesnym stadium choroby – uleczalnym.

Józefa Szczurek – Żelazko, Dyrektor SP ZOZ Brzesko
– Udział w programach jest inwestycją w zdrowie mieszkańców powiatu brzeskiego. Każda złotówka zainwestowana w profilaktykę przynosi bardzo duże oszczędności w leczeniu. Wcześnie wykryte choroby powodują, że okres leczenia się skraca i uszczerbki na zdrowiu są o wiele mniejsze. Nasz szpital bardzo chętnie przystępuje do realizacji programów organizowanych przez NFZ, samorządów lokalnych i Ministerstwo Zdrowia. Wczesna diagnoza choroby daje szansę nawet stu procentowego wyleczenia. Organizujemy duże akcje promocyjne. Bardzo ściśle współpracujemy
z brzeskimi Amazonkami, a więc kobietami, które zostały dotknięte przez chorobę nowotworową. Teraz kobiety są bardziej świadome swojego zdrowa i chętniej uczestniczą w programach im dedykowanych. Należy im tylko przypominać o ich istnieniu. My ze swojej strony zapewniamy kobietom uczestniczącym w badaniach komfort i intymność. Pozwala na to zarówno fachowość personelu Pracowni Mammografii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej, oraz naszych położnych i lekarzy ginekologów.

IB