Nie przegap
Strona główna » Region » Upowszechnienie edukacji konsumenckiej

Upowszechnienie edukacji konsumenckiej

Kontrola lombardów pod kątem naruszenia przez przedsiębiorców interesów konsumentów w Polsce była wiodącym tematem XXII posiedzenia rady konsultacyjnej ds. ochrony konsumentów, której przewodniczyła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.

– Sprawy społeczne, w tym ochrona konsumentów, zwłaszcza tych, którzy z różnych przyczyn są bardziej podatni na sugestywną reklamę lub nieuczciwe praktyki sprzedażowe, są nam wszystkim niezwykle bliskie. W tym kontekście cieszę, że to właśnie dziś poruszyliśmy wątek edukacji konsumenckiej

– zaznaczyła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
Obok niej na posiedzeniu pojawili się: Jarosław Ryba, prezesa zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Halina Cimer, małopolska wicekurator oświaty, Andrzej Roter, prezesa Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na kwestie prowadzenia lombardu w Polsce, które dotychczas nie zostały uregulowane w sposób szczególny lub odrębny. Do tych kwestii stosuje się jedynie przepisy ogólne kodeksu cywilnego, związane z instytucją pożyczki oraz zastawu na rzeczach ruchomych. W rezultacie ten rodzaj działalności gospodarczej nie zalicza się do działalności reglamentowanej, a na przedsiębiorcy nie ciąży wymóg uzyskiwania jakiejkolwiek koncesji, zezwoleń czy wpisu do rejestru.

Dyskutowano też na temat konieczności zapewnienia edukacji konsumenckiej, kierowanej do osób w różnym wieku, od uczniów szkół podstawowych po seniorów. Przez ostatnie lata wiele się zmieniło w zakresie instytucjonalnej ochrony konsumenta, ale nadal wiele jest do zrobienia w tym zakresie.

malopolska.pl