Nie przegap
Strona główna » Region » Uroczyste otwarcie drugiego skrzydła budynku szkoły w Nowym Wiśniczu

Uroczyste otwarcie drugiego skrzydła budynku szkoły w Nowym Wiśniczu

Po wielu latach oczekiwań 3 września br. dzieci rozpoczęły naukę w salach nowego budynku wiśnickiej szkoły. Uroczyste otwarcie drugiego skrzydła Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu miało miejsce w czwartek, 20 września 2018 r.

Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu. Następnie zaproszeni goście, przedstawiciele władz miejskich, społeczność szkolna, mieszkańcy gminy przeszli do szkoły. Po powitaniu i wystąpieniach zaproszonych gości odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów. Uroczyste przecięcie wstęgi rozpoczęło ceremonię poświęcenia nowej części i wszyscy zgromadzeni zwiedzili obiekt. Wśród przybyłych gości nie zabrakło Wicewojewody Małopolski – Józefa Gawrona, Radnego Sejmiku WM – Adama Kwaśniaka, Dyrektora Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty – Artura Puciłowskiego, przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP – mł. bryg. Roberta Cieśli, Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzaty Więckowskiej, Księdza Proboszcza – Krzysztofa Wąchały, dyrektorów i kierowników jednostek gminnych, radnych, sołtysów, emerytowanych nauczycieli, dyrektorów szkół, grona pedagogicznego, młodzieży i dzieci.

Budowa drugiego skrzydła gimnazjum rozpoczęła się w 2003 roku. Prace ruszyły 16 września tegoż roku i do kwietnia 2012 r. wykonano roboty ziemne, całość prac konstrukcyjnych, pokrycie dachowe, ścianki działowe na dwóch poziomach (parter i I piętro). Na zewnątrz wykonany został drenaż opaskowy.
W okresie od kwietnia 2012 r. do lutego 2014 r. nastąpiła przerwa w pracach związanych z budową. W lutym 2014 r. rozpoczęto montaż stolarki okiennej. Do końca marca 2015 r. oddano budynek w stanie surowym zamkniętym z wykonanym również ociepleniem elewacji północnej i wschodniej.
Wartość wykonanych robót wyniosła 3 430 495,98 zł.

Kolejna przerwa w pracach miała miejsce od marca 2015 do sierpnia 2016. Ten czas był potrzebny na dostosowanie istniejącego projektu do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Natomiast ostatnie trzy lata to okres intensywnych prac, które doprowadziły do widocznego na dzień dzisiejszy efektu. I tak w roku 2016 wykonano ścianki działowe, instalację wod-kan. wraz z przyłączem wody, kanalizację zewnętrzną sanitarną i opadową. Zamontowane zostały następujące instalacje: elektryczna wewnętrzna, ppoż, monitoring, komputerowa, teletechniczna, multimedialna. Położone zostały tynki wewnętrzne oraz docieplono poddasze. Na powyższe prace wydatkowano kwotę 723 724,26 zł.
Prace wykończeniowe postępowały i w roku 2017 r. wykonano: wylewki, izolację cieplną przeciwwilgociową, przeciwdźwiękową, izolację rurociągów centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody. Rozbudowana została istniejąca kotłownia na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zainstalowano systemy: komputerowy, alarmowy, monitoring oraz zamontowano instalację oddymiania klatek schodowych. Zakres wykonanych prac zamknął się w kwocie 1 221 854,63 zł.

W 2018 roku roboty wykończeniowe budynku postępowały bardzo szybko. W ramach prac zamontowano stolarkę drzwiową, położono posadzki, okładziny, wymalowane zostały ściany. W toaletach wykonano przegrody, zamontowano armaturę i urządzenia sanitarne. Wykonano i zamontowano boksy szatniowe. Budynek został przystosowany do wymogów ppoż, zainstalowany jest w nim nowoczesny system monitoringu, system alarmowy, multimedialny oraz system sterowania oświetleniem Dali. Na zewnątrz wykonano elewację zachodnią, południową oraz północną ścianę istniejącego budynku szkoły. Podczas tegorocznych wakacji trwało wyposażanie sal oraz zakończony został I etap zagospodarowania terenu wokół szkoły. Koszt powyższych prac zamknął się w kwocie 2 714 564,33 zł.

W latach 2016-2018 łącznie wydatkowana kwota to 4 660 143,22 zł. Całkowity koszt budowy drugiego skrzydła szkoły od 2003 – 2018 roku wyniósł 8 090 639,20 zł.

W nowo oddanym drugim skrzydle szkoły znajdują się sale lekcyjne, świetlica szkolna, biblioteka z czytelnią, pracownia komputerowa, mała sala gimnastyczna, szatnie, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i sekretariat.

Mamy nadzieję, że nowo oddany budynek spełni oczekiwania wszystkich i będzie służył wielu pokoleniom jako placówka oświatowa na miarę XXI wieku. A nowoczesne wyposażenie, przestronne sale lekcyjne, korytarze, łazienki dostosowane do wieku najmłodszych uczniów pozwolą na zdobywanie wiedzy w miejscu jak najbardziej komfortowym i przyjaznym.

um

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl