Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Wiosenna plaga pożarów w Powiecie Brzeskim / zdjecia

Wiosenna plaga pożarów w Powiecie Brzeskim / zdjecia

Wypalanie traw i zarośli to jeden z brutalnych sposobów niszczenia przyrody. Wbrew powszechnym sądom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody. Po okresie względnego spokoju, wraz z nadchodzącą wiosną strażacy ponownie muszą wyruszyć do gaszenia pożarów traw. Niestety pożary traw to najczęściej efekt celowego działania podpalaczy. W ubiegłym tygodniu tygodniu pisaliśmy o pożarze nieużytków na terenie Gminy Rzezawa – spłonęło tam również 65 uli wraz z rodzinami pszczelimi. Zginęło blisko 1,5 miliona pszczół, a straty finansowe z samego tytułu wyceniono wstępnie na około 65 tysięcy złotych. Straty dla przyrody trudno wręcz oszacować.

– Mając na uwadze nasilające się w okresie wiosennym przypadki wypalania traw na nieskoszonych łąkach i nieużytkach – przypominamy mieszkańcom, że wypalanie traw jest czynem nagannym, a w wyniku tego procesu powstają ogromne straty w środowisku naturalnym – apelują pracownicy Urzędu Gminy Szczurowa.

Apel ten oczywiście dotyczy nie tylko mieszkańców Gminy Szczurowa – z problemem tym zmagają się bowiem wszystkie gminy w Polsce. Na zdjęciach poniżej widać jakie zniszczenia wywołują pożary. Miejmy nadzieję, że w miarę deszczowa wiosna ukróci zapędy domorosłych piromanów i nie do końca wykształconych agronomów.

Przypomnijmy:

W myśl polskiego prawa wypalanie traw to czyn zabroniony, ścigany karnie. Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabronione jest wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Łamanie tego zakazu zagrożone jest karą aresztu albo grzywny (art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”). Jeżeli wskutek wypalania traw doszłoby do poważnych strat, kwalifikacja prawna czynu może być inna (przestępstwo); wówczas grożąca kara będzie znacząco wyższa. (Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”).

 

IB / szczurowa.pl / KPP Brzesko

OSP Zaborów / Gmina Szczurowa