Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Wkrótce nowe produkty tradycyjne

Wkrótce nowe produkty tradycyjne

0004W dniu 7 maja 2013 r. podczas spotkania Rady ds. Produktów Tradycyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprezentowało 3 produkty lokalne z obszaru Śliwkowego Szlaku, ubiegające się o wpisanie na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rada ds. Produktów Tradycyjnych pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kozaka oceniła i pozytywnie zaopiniowała 5 wniosków, które dotyczyły: prołzioków, gomółek kowalowskich, (produkty zgłoszone przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju ) oraz kukiełki uszewskiej, imbirówki iwkowskiej i susorek iwkowskich (zgłoszone przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”) Po uzyskaniu pozytywnej oceny rady wnioski zostaną przekazane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokona ich ponownej weryfikacji oraz zadecyduje o wpisie na Listę Produktów Tradycyjnych.

Zgłoszone produkty:

Kukiełka uszewska

Podłużne pieczywo, z charakterystycznym splotem dwóch wałków ciasta na górze. Tradycja wypieku „kukiełek” jest niezwykle długa- legendy podają, że sięga ona XIV wieku. Kukiełka uszewska jest istotnym elementem miejscowej tradycji i kultury. Produkt ten jest głęboko zakorzeniony w świadomości mieszkańców, którzy są bardzo dumni ze swojej tradycji i chcą, aby nie została ona zapomniana. Dlatego też obecnie „kukiełki” zawsze pojawiają się przy okazji dożynek czy powitań ważnych gości w miejscowości. Również sami właściciele piekarni starają się promować ten tradycyjny produkt związany z ich miejscowością przez prezentowanie „Kukiełki Uszewskiej” na różnego rodzaju wystawach, imprezach i konkursach. Kukiełka uszewska produkowana jest w piekarni Państwa Gałęziowskich w Uszwi (Gmina Gnojnik).

Imbirówka iwkowska

To napój alkoholowy pochodzący ze wsi Iwkowa. Produkowana na bazie czystego, 40% alkoholu z dodatkiem cukru, soku z cytryny i suszonego imbiru. Według lokalnej tradycji jest to alkohol podawany na ciepło i spożywany bezpośrednio po przygotowaniu. Nie jest polecane dłuższe przechowywanie gotowego produktu ze względu na możliwość pogorszenia się walorów smakowych oraz ciemnienia napoju. Imbirówka pojawiła się po raz pierwszy w Iwkowej w latach 20-tych XX wieku. Imbirówka iwkowska jest dostępna w restauracjach na terenie Iwkowej ( Bacówka „Biały Jeleń”, Zajazd Zyga, Restauracja Belanka oraz domach weselnych).

Susorki iwkowskie

Susorki iwkowskie z terenu gminy Iwkowa to mieszanka owoców (jabłka, gruszki, śliwki) suszonych i podwędzanych metodą tradycyjną. Proces produkcji związany jest z użyciem tradycyjnej suszarni opalanej drewnem liściastym, głównie bukiem, dębem, grabem oraz drewnem drzew owocowych. Tradycja suszenia owoców w regionie jest bardzo głęboko zakorzeniona w świadomości mieszkańców gminy. Susorki iwkowskie są dostępne u producentów na terenie gminy Iwkowa oraz poprzez stronę internetową: www.nasliwkowymszlaku.pl

Galeria zdjęć <<<

nasliwkowymszlaku.pl