Strona główna » Wiadomości » Woda z wodociągu w Brzesku i Jasieniu zdatna do spożycia /26 sierpnia 2019 r.

Woda z wodociągu w Brzesku i Jasieniu zdatna do spożycia /26 sierpnia 2019 r.

26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku opublikowała komunikat informujący o spełnieniu norm przydatności do spożycia przez wodę pochodzącą z wodociągu administrowanego przez brzeski RPWiK.

W przebadanych próbkach wody stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych, w tym ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22o C po 72h, nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny Brzesko-Łukanowice.

Wodę do badania pobrano w piątek 23 sierpnia 2019 r. w punktach czerpalnych, w tym punktach zgodności, umiejscowionych odpowiednio w:  Urzędzie Skarbowym w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi 16, Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51, Bibliotece Publicznej w Brzesku ul. Plac Targowy 13, budynku RPWiK w Brzesku, ul. Solskiego 13, Domu Dziecka w Jasieniu, ul. Mazurkiewicza 171, Przepompowni w Jasieniu, ul. Nowy Świat, w Niepublicznym Przedszkolu Stacyjkowo w Jasieniu, ul. Klonowa 1.

Treść komunikatu na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku <==

 

O problemach z jakością wody w wodociągu publicznym w Brzesku i Jasieniu pisaliśmy w materiale:

Brzesko / Woda z wodociągu niezdatna do spożycia / 23 sierpnia 2019 r. <==

IB