Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Wręczono wyróżnienia w plebiscycie

Wręczono wyróżnienia w plebiscycie

W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie wręczono nagrody i wyróżnienia w plebiscycie Gazety Krakowskiej „Osobowość Roku 2017”. W trwającym od stycznia do połowy lutego konkursie promowano osoby, które w minionym, 2017 roku wyróżniły się szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Głosowanie było prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes. W kategorii KULTURA, Powiat Brzeski nagrodzony został Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, organizator kilkudziesięciu wydarzeń kulturalnych o zasięgu regionalnym i wojewódzkim, w tym cyklicznych, plenerowych imprez masowych dla wielotysięcznej widowni: „Borzęckie Święto Grzyba” oraz „Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej”, a także prezes Stowarzyszenia LGD „Kwartet na Przedgórzu” wspierającego rozwój lokalny w ramach inicjatywy LEADER na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów.

– Dziękuję serdecznie Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos, dziękuję także za wiele pozytywnych komentarzy i opinii przekazywanych do mnie w czasie głosowania i po nim, czy to osobiście, czy za pośrednictwem mediów społecznościowych komentuje Piotr Kania.Na wynik ten i wyróżnienie składa się praca wielu osób. Dziękuję serdecznie moim Współpracownikom z GOK Borzęcin z którymi mam okazję współpracować od wielu już lat. Dziękuję Władzom Samorządowym z Wójtem Januszem Kwaśniakiem na czele za współpracę i tworzenie dobrego klimatu do budowania marki kulturalnej Gminy Borzęcin, w której staramy się, aby wiele się działo. Dziękuję serdecznie mojej Rodzinie, za cierpliwość i zrozumienie tego, że często muszę być poza domem, na organizowanych wydarzeniach. Praca dla małych, lokalnych społeczności może dawać dużo satysfakcji. Budujmy wspólnie, angażujmy pozytywnych ludzi, stawiajmy sobie ambitne cele i róbmy swoje. Jest duża szansa na to, że ludzie to kiedyś docenią. A otrzymane wyróżnienie chciałbym zadedykować tym wszystkim, którzy na co dzień z wielkim zapałem pracują dla swoich środowisk. Z moich obserwacji wynika, że Takich Osób jest choćby w Gminie Borzęcin naprawdę wiele!

Podczas odbywającej się gali, oprócz konkursu na „Osobowość Roku 2017”, już po raz 26 wręczono także wyróżnienia dla „Ludzi Roku 2017” w Małopolsce. Kapituła konkursowa uhonorowała 11 osób zasłużonych dla województwa w różnych dziedzinach, którzy swoimi dokonaniami rozsławiają region w kraju, a często również poza jego granicami. Są to: Adam Zagajewski, o. Marek Donaj, Katarzyna Konewecka-Hołój, Maria Matyszkowicz oraz Marek Kramarczyk, Angelika Orszulak, prof. Jacek Purchla, Barbara Ślizowska-Konopka, Janusz Trzebiatowski, Krzysztof Wnęk oraz dr Mirosław Zajdel.

Warto wspomnieć także nazwiska osób, którzy zwyciężyli w powiecie brzeskim w pozostałych kategoriach plebiscytu. W kategorii: SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA zwyciężył Łukasz Przybyło, Prezes Fundacji TIMSZEL, w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA najwięcej głosów w powiecie brzeskim miała Angelika Grabska-Czyżycka z Brzeska, współwłaścicielka centrum Planeta a w kategorii BIZNES – Dominik Chamioło z Gnojnika – prezes zarządu firmy PAGEN sp. z o.o.

Tegoroczny plebiscyt na „Osobowość roku” był organizowany po raz drugi. O wiele większą tradycję ma akcja „Ludzi Roku”, która trwa nieprzerwanie od 1992 roku. Zgodnie z ideą akcji nagradzane jest przede wszystkim dobro, jakie człowiek może wyświadczyć drugiemu oraz inne piękne cechy: bohaterstwo, przedsiębiorczość, inicjatywa, rzetelność, solidność, nieprzeciętność, gospodarność czy wierność ideałom.

IB