Nie przegap
Strona główna » Sport » Wsparcie od Marszałka na sport

Wsparcie od Marszałka na sport

otwarty-konkurs-ofertZarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu: „Rodzinne rajdy rowerowe” oraz „Wakacje z piłką nożną”. Termin składania ofert zarówno na 1, jak i 2 zadanie upływa 13 marca 2015 roku.

Na realizację wyżej wspomnianych projektów Zarząd Województwa przeznacza:
– do 200 000 złotych na projekt „Rodzinne rajdy rowerowe”
– do 330 000 złotych na projekt „Wakacje z piłką nożną”.

Projekt „Rodzinne rajdy rowerowe” zakłada organizację siedmiu plenerowych, rodzinnych imprez rekreacyjno-sportowych, których celem jest popularyzacja turystyki rowerowej, jako atrakcyjnej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Projekt „Wakacje z piłką nożną” zakłada organizację na terenie Województwa Małopolskiego turniejów sportowych w piłce nożnej, których celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku w okresie wakacji.

Zadania z konkursu realizowane będą:
„Rodzinne rajdy rowerowe” od 10 kwietnia do 31 października 2015 roku
„Wakacje z piłką nożną” od 4 maja do 30 września 2015 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej obrał za cel szczegółowy „Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych” w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” z priorytetem „Upowszechnianie kultury fizycznej” w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem konkursu, który znaleźć można na stronie Urzędu Marszałkowskiego. <==

gminadebno.pl