Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » „WYMAGAJCIE OD SIEBIE, CHOĆBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”

„WYMAGAJCIE OD SIEBIE, CHOĆBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”

18 maja br., w dziewięćdziesiątą ósmą rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II odbyła się w Borzęcinie uroczystość nadania imienia Ojca Świętego Jana Pawła II Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borzęcinie Górnym. Społeczność przedszkola i szkoły przemaszerowała sprzed budynku zespołu szkolno-przedszkolnego do kościoła. Na czele młodzież niosła obraz swojego Świętego Patrona i sztandar. Mszę św. odprawili: ksiądz Dziekan Władysław Pasiut i ksiądz Prałat Czesław Paszyński. Podczas uroczystej eucharystii kapłani dokonali poświęcenia obrazu Świętego Jana Pawła II i sztandaru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym. Po zakończeniu nabożeństwa zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się do Sali GOK, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Odśpiewano hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, a następnie głos zabrali zaproszeni goście.
Gospodarz gminy Borzęcin Pan Wójt Janusz Kwaśniak w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na zagadnienia wolności i patriotyzmu podejmowane w swoim nauczaniu przez Świętego Jana Pawła II.

– Nie ma bardziej godnego Patrona dla Szkoły, jak Wielki Polak, Święty Jan Paweł II, papież. Dlatego po likwidacji gimnazjów, która nastąpiła wskutek reformy edukacji idea nadania imienia Świętego Jana Pawła II, które pierwotnie nosiło borzęcińskie gimnazjum Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borzęcinie Górnym jest ze wszech miar zasadna i zyskała pełną akceptację samorządu Gminy Borzęcin – mówił wójt Kwaśniak. – Wybór polskiego kardynała Karola Wojtyły na Papieża był istotnym bodźcem dla przemian, jakie dokonały się w Polsce i Europie, których konsekwencją było obalenie, na przełomie lat 80 – 90 XX wieku komunizmu. Jan Paweł II prowadził Polaków ku wolności, a po je odzyskaniu pomagał im wolność zagospodarować. Występował w roli nie tylko duchowego przywódcy, ale i inspiratora przemian społecznych – podkreślał.

Wójt Kwaśniak w swoim wystąpieniu odwołał się także do myśli i przesłań, jakie zostawił nam Święty Jan Paweł II. – Dzisiaj, w czasach wszechobecnej nowomody i fałszywych trendów, słowa te stanowią niejako testament i są dla nas drogowskazem.
W imieniu własnym, jak również samorządu gminy Borzęcin gratuluję Wam nadania imienia Świętego Jana Pawła II Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Borzęcinie Górnym, życząc dalszego równie efektywnego rozwoju i kolejnych sukcesów edukacyjnych. Noście imię Waszego Patrona godnie, nie zapominając co w życiu najważniejsze naprawdę – mówił, zwracając się do społeczności szkolnej.
Radny Sejmiku Małopolskiego Pan Adam Kwaśniak wskazał na szczególny związek Karola Wojtyły z Małopolską oraz ofiarował społeczności szkolno- przedszkolnej okolicznościowy ryngraf. Dla nauczycielek przekazał czerwone korale- symbol Małopolski.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Kinga Białek w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na znaczenie postaci Świętego Jana Pawła II dla przedszkola i szkoły.
– Święty Jan Paweł II jest szczególnie bliski naszej społeczności. Od lat plany pracy przedszkola i szkoły, realizowane programy opierają się o wskazówki, które pozostawił nam w swoim nauczaniu Ten Wielki Polak. Wspólnie z Gronem Pedagogicznym, Rodzicami i uczniami nadal chcemy kontynuować pracę poznając osobę i nauczanie Świętego Jana Pawła II, żyjąc w zgodzie z wartościami, które głosił. Ceremonia nadania imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Borzęcinie odbyła się 16 czerwca 2005 roku. Wówczas, kiedy trwały przygotowania do uroczystości skierowaliśmy list do Ojca Świętego Jana Pawła II. W odpowiedzi społeczność szkolna otrzymała życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych o treści: „Mane nobiscum, Domine! Jan Paweł II Papież. Z serdecznymi życzeniami Wielkanoc 2005.” Mane nobiscum, Domine! Zostań z nami Panie!- Te słowa nawiązują do Listu Apostolskiego na Rok Eucharystii, który Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do wiernych w dwudziestym szóstym roku swojego pontyfikatu. Jest tam przytoczony fragment Ewangelii mówiący o uczniach zdążających do Emaus, którzy nie poznali Zmartwychwstałego Pana w osobie wędrowca. Kiedy zaczął z nimi rozmawiać, rozpoznali, kim jest i prosili: „Zostań z nami, Panie”. Święty Jan Paweł II szczególną troską zawsze otaczał dzieci. Mówił do nich: „Największą radością papieskiego serca są dzieci. I największą troską serca Papieża jest każde dziecko. I miłością serca Papieża, tak jak Serca Jezusowego, jest dziecko… jest radością nie tylko rodziców, ale także radością Kościoła i całego społeczeństwa. Wrażliwość Papieża, zakorzeniona w życiu przenikniętym Ewangelią, pozwalała Mu kierować uwagę ku najmniejszym, najbardziej bezbronnym, potrzebującym miłości i opieki. Zawsze stał w obronie dzieci. Wielki Papież Polak w liście do młodych pisał: „Do Was, Młodych, należy przyszłość, tak jak należała ona niegdyś do pokolenia dorosłych. Młodość jest szczególnym bogactwem człowieka. Jest to bogactwo odkrywania, a zarazem planowania, wybierania, przewidywania i podejmowania pierwszych własnych decyzji, które mają znaczenie dla przyszłości. Młodość to czas rozpoznawania talentów. Praca, jaka właściwa jest dla okresu młodości związana jest ze szkołą. Myślę więc, pisząc te słowa do Was, Młodych, o tych wszystkich szkołach na całym okręgu ziemi, z którymi Wasze młode bytowanie związane jest przez szereg lat. Myślę też o tych wszystkich ludziach dorosłych, moich Braciach i Siostrach, którzy są Waszymi nauczycielami, wychowawcami, przewodnikami młodych umysłów i charakterów. Jakże wielkie jest ich zadanie! Jak szczególna odpowiedzialność! Ale także: jak wielka zasługa!”. Dziedzictwo pozostawione nam przez Ojca Świętego Jana Pawła II pragniemy przekazywać następnym pokoleniom, które uczymy i wychowujemy, pomagając im we wzrastaniu, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym imienia Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym. Za uczniami z Emaus prosimy ”Zostań z nami Panie”. Przez wstawiennictwo Naszego Świętego Patrona. 18 maja wspominamy dzień narodzin Karola Wojtyły. Każdego roku w tym właśnie dniu obchodzić będziemy Święto Zespołu Szkolno- Przedszkolnego imienia Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym. Zostań z nami Ojcze Święty Janie Pawle II i błogosław całej społeczności przedszkola i szkoły w codziennej pracy kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży.” – mówiła Dyrektor Kinga Białek.
Następnie odbyło się przedstawienie przygotowane pod kierunkiem nauczycielek- Pań: Joanny Kossoń i Katarzyny Żurek. Sztuka przygotowana przez młodzież traktowała o problemach współczesnych rodzin, przede wszystkim braku czasu rodziców dla dzieci. Dla wielu rodziców najważniejsza bywa kariera, natomiast wiara, rodzina są spychane na dalszy plan. W przedstawieniu wystąpili: Maria Czaja, Weronika Gacoń, Adrianna Małek, Jakub Małek, Anna Pudełko, Martyna Stoch,Weronika Przepiórka, Dawid Siudut, Zuzanna Stolarz, Karolina Michalec, Patrycja Góra, Sławomir Stoch, Zuzanna Wójcik, Magdalena Pilch, Karol Machalski, Monika Staśko, Matylda Rogóż, Michał Ducinowski, Jakub Pitra, Magdalena Gunia, Daria Małek, Nikola Wójcik, Daniel Wiśniewski, Amelia Czernek, Arkadiusz Drabik, Aleksandra Legutko, Szymon Siudut.

Uroczystość zakończono wspólnym odśpiewaniem „Barki”. Następnie wszyscy zebrani udali się do budynku szkoły w celu obejrzenia wystawy poświęconej Świętemu Patronowi.

ug