Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Wymiana poglądów z Sekretarzem Rolnictwa USA Tomem Vilsackiem

Wymiana poglądów z Sekretarzem Rolnictwa USA Tomem Vilsackiem

Vilsack_SiekierskiW dniu 30 listopada 2015 na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) gościł Sekretarz ds. Rolnictwa USA, Pan Tom Vilsack. Pan Vilsack przez dwie kadencje był gubernatorem Stanu Iowa (od 1999 do 2007). Będąc szefem Departamentu ds. Rolnictwa USA przez niemal 7 lat, Sekretarz Vilsack posiada szerokie doświadczenie w obszarze polityki rolnej. W trakcie posiedzenia Komisji AGRI, Sekretarz przedstawił szeroki zakres informacji związanych z kształtem oraz specyfiką rolnictwa w USA.

Głównym przesłaniem amerykańskiego Sekretarza było podkreślenie, że Amerykanie i Europejczycy nie różnią się aż tak bardzo, jeśli chodzi o podejście do rolnictwa i wyżywienia – wręcz przeciwnie – zdaniem Pana Vilsacka jesteśmy pod tym względem bardzo podobni. Gość z USA podkreślał też, że rolnicy w jego kraju bardzo przypominają rolników europejskich, którzy są dumni ze swojej pracy, wiedzą, że trzeba pracować systematycznie, rozumieją swoją odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami i wiedzą, że to na ich barkach spoczywa część wysiłku mającego na celu wyżywienie swoich krajów i świata. Mają oni również świadomość, że stoją przed nimi liczne szanse, ale i utrudnienia związane ze zmianami klimatycznymi. Pan Vilsack zaznaczył również, że rolnictwo w USA jest bardzo zróżnicowane i podobnie jak rolnictwo europejskie nastawione na zapewnienie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego w związku z rosnącą liczbą ludności. Przyznał przy tym, że dużą rolę w jego kraju odgrywają GMOs, lecz równocześnie wskazał na szybko rosnące znaczenie rolnictwa ekologicznego. USA skupiają się na nowych metodach produkcji, aby dokonywać zrównoważonego wzrostu produkcji. Zdaniem Sekretarza jego kraj dużą wagę przywiązuje do technik rolnictwa precyzyjnego.

USA współpracują z wieloma krajami w sprawie ograniczenia marnotrawstwa żywności oraz dążą do podpisywania kolejnych umów o wolnym handlu. Zakończenie negocjacji miedzy, m.in. USA, Australią, Japonią, Kanadą, Chile, Meksykiem i Wietnamem, w ramach TPP (Partnerstwo Transpacyficzne) stanowi, zdaniem Pana Vilsacka, szansę na przyspieszenie rozmów prowadzonych przez USA z Unią Europejską w sprawie TTIP (Transatlantyckie Porozumienie w dziedzinie Handlu i Inwestycji). Jego zdaniem występują tu bardzo poważne wyzwania i pojawi się potrzeba przeprowadzenia trudnych rozmów. Jedną z nich będzie kwestia różnic w podejściu od bezpieczeństwa żywności, gdyż Unia realizuje podejście oparte na zasadzie ostrożnościowej, USA natomiast kieruje się bardziej oceną ryzyka. Zdaniem Pana Sekretarza dalsza liberalizacja handlu światowego stanowią dużą szansę dla amerykańskich i europejskich producentów, szczególnie w kontekście rosnącej klasy średniej w Azji. Jego zdaniem należy dążyć do ambitnego porozumienia w obszarze rolnictwa w ramach TTIP. Jako pozytywny wpływ liberalizacji handlu Pan Vilsack wskazał na porozumienie NFTA (Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu), w ramach którego żadne z państw sygnatariuszy (USA, Kanada i Meksyk) nie zyskało pozycji dominującej w obszarze rolnictwa, a równocześnie wszystkie kraje zwiększyły wymianę zewnętrzną. Jako największe wyzwanie dla porozumienia TTIP w obszarze rolnictwa Sekretarz wskazał na różnice w systemach standardów i regulacji, podkreślając równocześnie, że są to dwa najbardziej zaawansowane systemy na świecie i TTIP nie powinno tego zmienić.

Przewodniczący posiedzeniu, poseł Czesław Siekierski zwrócił uwagę na to, że rolnictwo to bardzo specyficzny rodzaj produkcji, którego nie sposób porównać z innymi sektorami z uwagi na jego charakterystyczne uwarunkowania. Celem rolnictwa jest wypracowanie bezpieczeństwa żywnościowego, co prowadzi w obecnych czasach do uwspólnotowienia spraw rolnych w ujęciu światowym. Jest to związane z globalizacją. Wzrost zapotrzebowania na żywność, problem niedostatku wody, problem ubytku ziemi rolniczej, tzw. land grabbing, zmiany klimatyczne – są to wyzwania, które są obciążeniem dla rolnictwa zarówno w UE jak i USA. Mimo pewnych podobieństw, nie możemy jednak zapominać o znaczących różnicach występujących w strukturze i formie rolnictwa stron biorących udział w negocjacjach TTIP – mówił Przewodniczący AGRI Czesław Siekierski.

W trakcie debaty posłów AGRI z Sekretarzem Vilsackiem poruszone zostały m.in. kwestie związane z sektorem wołowiny, zagadnienie ochrony oznaczeń pochodzenia geograficznego, stosowania hormonów, żywności i upraw modyfikowanych genetycznie oraz dobrostanu zwierząt. W dyskusji często przewijał się również wątek różnych standardów produkcji żywności w USA i UE oraz kwestia możliwości doprowadzenia do akceptacji różnych przepisów jako równoważnych lub ekwiwalentnych. Wielu posłów kwestionowało również zastosowane przez Sekretarza Vilsacka porównania sektorów rolnych w USA i w Europie. Wskazywano, że małe gospodarstwa rodzinne w USA są w mniejszości, podczas gdy w UE są one najbardziej rozpowszechnioną formą gospodarowania i stanowią serce europejskiego modelu rolnictwa.

IB