Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Wyniki wyborów sołeckich w Gminie Brzesko / 7 kwietnia 2019 r.

Wyniki wyborów sołeckich w Gminie Brzesko / 7 kwietnia 2019 r.

W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. na terenie Gminy Brzesko odbyły się wybory na sołtysów i członków rad sołeckich. Mieszkańcy mogli głosować w godzinach 8.00 – 16.00. W miejscowościach w których liczba kandydatów zarówno na sołtysa (minimum 1 kandydat), jak i do rady sołeckiej (limit to 5-9 osób) mieściła się w limicie przewidzianym w statucie – wybory się nie odbyły. Poza Buczem (47,4% głosujacych) oraz Wokowicami frekwencja była dosyć niska.

W przypadku Jadownik, Poręby Spytkowskiej oraz Szczepanowa nie było zbyt wielu chętnych do pracy w charakterze sołtysa i członków rady sołeckiej. Ze względu na małą liczbę zarejestrowanych kandydatów (mieszcząca się jednak w limitach – a więc nie mniej niż 1 kandydat do funkcji sołtysa i nie mniej niż 5 kandydatów na członków rady sołeckiej) za wybranych kandydatów na kolejną kadencję, uznani zostali zarejestrowani zgłoszeni kandydaci.

Zgodnie z nowymi zasadami tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej rejestracja kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej odbyła się wcześniej. Samo głosowanie miało podobny przebieg jak przy głosowaniu w trakcie wyborów samorządowych. Wprowadzone zmiany były efektem doświadczeń przy poprzednich wyborach sołeckich. Takie rozwiązanie usprawniło całą procedurę oraz pozwoliło uniknąć niepotrzebnych problemów i komplikacji w trakcie samego głosowania.

Wyniki wyborów na sołtysa oraz do rady sołeckiej

Jadowniki

Jarosław Sorys – tylko 1 kandydat / sołtys

Członkowie Rady Sołeckiej: Dadej Jadwiga Małgorzata, Gawiak Jerzy Michał, Krzywda Michał Adam, Piasecki Wiesław, Piękosz Małgorzata Józefa, Sala Agnieszka Wioletta, Zych Ewa Alicja.

 

Szczepanów

Lubowiecka Anna – tylko 1 kandydat / sołtys

Członkowie Rady Sołeckiej:: Hanusiak Agata Teresa, Kubala Marta Teresa, Kukułka Małgorzata, Lubowiecki Kazimierz Józef, Reczek Zdzisław Krzysztof.

 

Poręba Spytkowska

Adrian Zaleśny – tylko 1 kandydat / sołtys

Członkowie Rady Sołeckiej:: Anioł Henryk, Brzezina Jerzy Zbigniew, Ćwioro Marcin, Put Wiesława Stanisława, Rachwał Krzysztof, Rzenno Łukasz Daniel.

 

Bucze

Barnaś Iwona Małgorzata – 179

Rachwalik Władysław – 22

Szczupał Daniel Bartłomiej – 322 / sołtys

Członkowie Rady Sołeckiej: Baniak Józef Franciszek, Borowiec Czesław, Góra Jan Jakub, Lis Ignacy, Lis Krzysztof Jakub, Minor Albert Maksymilian, Przybysławska Józefa Maria, Surowiec Karolina, Zachara David.

 

Wokowice

Damasiewicz Ewelina Paulina – 92 / sołtys

Gajda Agnieszka Grażyna – 73

Członkowie Rady Sołeckiej: Chuchro Krystyna, Ciuruś Zuzanna, Drąg Wojciech Robert, Kargol Wojciech Paweł, Krawczyk Wiesława Maria, Legutko Teresa Maria, Marmol Danuta Renata, Pagacz Ryszard Tadeusz, Przybyło Ewa Urszula.

 

Okocim

Oleksy Krystian Emil – 126

Słupska Beata Agnieszka – 235 / sołtys

Członkowie Rady Sołeckiej: Hudy Beata Stanisława, Karwala Grzegorz Stefan, Kusiak Mikołaj, Mietła Andrzej Tadeusz, Olchawa Paweł Michał, Oleksy Agata Anastazja, Oleksy Dorota, Porębska Teresa Halina, Wydro Ewelina Krystyna.

 

Mokrzyska

Pacura Stanisław – 97

Trąba Kamil Zbigniew – 239 / sołtys

Członkowie Rady Sołeckiej: Adamczyk Marek Wiesław, Brzózka Jadwiga Janina, Czuj Edyta Elżbieta, Gibała Krystyna, Gładka Marta, Halik Urszula Maria, Milewski Edward Franciszek, Pacura Maria.

 

Jasień

Grozień Jan Ryszard – 183

Przeklasa-Duch Alicja – 74

Rożek Monika – 340 / sołtys

Członkowie Rady Sołeckiej: Cichoński Zbigniew, Gajda Paulina Krystyna, Grzesik Marcin Robert, Kozioł-Ormiańska Karolina Maria, Łanocha Zbigniew Antoni, Multarzyński Leon Jan, Wąs Monika Aneta.

 

Sterkowiec

Karaś Dorota – sołtys

Członkowie Rady Sołeckiej: Jemioło Małgorzata Anna, Kuta Leszek Władysław, Lach Piotr Jan, Legutko Tymoteusz Mieczysław, Przybyło Piotr Mariusz, Słonina Zofia Elżbieta, Staniec Marcin, Tomaszkiewicz Jan Antoni, Zalewski Marian Józef.

IB