Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Z myślą o małopolskich rolnikach – dotacje na drogi dojazdowe do pól

Z myślą o małopolskich rolnikach – dotacje na drogi dojazdowe do pól

Blisko 18 mln zł – to kwota, którą zarząd województwa przeznaczył na poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw rolnych. Już wkrótce wielu małopolskich rolników skorzysta z tego wsparcia. Promesy na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego wręczyli wicemarszałek Łukasz Smółka i wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Spotkanie odbyło się podczas trwającego w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Uczestniczyli w nim także radni województwa: Stanisław Bukowiec i Filip Kaczyński. Dotacje odebrało blisko 170 gmin, w tym również gminy z terenu Powiatu Brzeskiego.

Lista gmin z Powiatu Brzeskiego z dotacją na modernizację dróg dojazdowych do pól

Wykaz Gmin, którym przyznaje się środki na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych z maksymalnym udziałem dofinansowania przez województwo stanowiącym 50% realizowanego zadania

Brzesko 60 000 zł

Czchów 150 000 zł

Dębno 121 024 zł

Iwkowa 49 000 zł

Szczurowa 150 000 zł

Wykaz Gmin, którym przyznaje się środki na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych z maksymalnym udziałem dofinansowania przez województwo stanowiącym 70% realizowanego zadania

Borzęcin 150 000 zł

Gnojnik 150 000 zł

– Wsparcie działań z zakresu ochrony gruntów rolnych na rzecz modernizacji dróg dojazdowych stanowi jedno z ważniejszych działań samorządu województwa. Przekazane środki wpłyną na poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw rolnych dla wielu mieszkańców Małopolski – podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Lista gmin które otrzymały dotacje <==

malopolska.pl