Strona główna » Wiadomości » Zakaz postoju wzdłuż budynku dworca PKP w Brzesku

Zakaz postoju wzdłuż budynku dworca PKP w Brzesku

Zakaz postoju wzdłuż budynku dworca PKP w Brzesku

Zakaz postoju wzdłuż budynku dworca PKP w Brzesku

W związku z oddaniem do użytku parkingu typu park&ride obok dworca kolejowego w Brzesku wprowadzono zakaz postoju wzdłuż budynku dworcowego. Ma to na celu  m.in. uporządkowanie ruchu na ul. Dworcowej. Kierowcy korzystający z parkingu przy dworcu powinni pamiętać o wprowadzonych zmianach – nieprzestrzeganie zakazu może skończyć się mandatem. Wg taryfikatora niestosowanie się do znaków – B-35 „zakaz postoju” to mandat o wartości 100 zł.

Przypomnijmy – znak B-35 „zakaz postoju” stosuje się w miejscach, w których występuje konieczność ograniczenia postoju na drodze. Znak zakazuje postoju pojazdu rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. Oznacza to, że znak dopuszcza chwilowe zatrzymanie pojazdu np. w celu zabrania lub wysadzenia pasażera. 

Parkingu park&ride w Brzesku

W 2019 r. na terenach przylegających do ul. Dworcowej w Brzesku powstał duży parking na blisko 160 miejsc postojowych. To inwestycja która była wyczekiwana przez mieszkańców od lat. Było to istotne o tyle, że pasażerski ruch kolejowy  szczególnie w kierunku Krakowa ma tendencję wzrostową. Każdy kto korzysta z dworca kolejowego w Brzesku wie jak trudno było w pobliżu znaleźć miejsce do parkowania. Do tej pory znalezienie miejsca parkingowego w pobliżu dworca nastręczało mnóstwo problemów, zwłaszcza że z kolejowych przewozów osobowych korzysta rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób.

Koszt budowy parkingu typu park&ride obok dworca kolejowego w Brzesku wyniósł  1 390 546, 02 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego programu Operacyjnego w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Kwota dofinansowania to – 982 927,10 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Brzesko.

Zakres robót obejmował m.in.  roboty rozbiórkowe (rozbiórka budynku wagi), roboty ziemne w tym budowę kanalizacji opadowej, roboty drogowe polegające na budowie parkingu (na 158 miejsc), budowę zieleńca, a także wykonanie infrastruktury towarzyszącej – w tym budowę oświetlenia terenu, montaż urządzenia do automatycznego liczenia pojazdów oraz instalację kamer monitoringu. Nie zapomniano również o rowerzystach – powstała wiata na rowery o  pojemności 20 stanowisk.

Foto. Maciej Mazur

IB / wikipedia