Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Zakończono modernizację budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie

Zakończono modernizację budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie

Zakończono realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie (budynek administracyjno-pocztowy, Borzęcin 583 G)”.

W ramach pierwszego etapu, który został zakończony w dniu 09.11.2018 r wykonano:

  • przebudowę i rozbudowę instalacji gazowej wynikającą z wymiany istniejących kotłów na zestawy grzewcze (gazowa absorpcyjna pompa ciepła i kocioł gazowy) zamontowane na zewnątrz budynku.
  • przebudowę (wymianę) instalacji centralnego ogrzewania,
  • modernizację kotłowni w oparciu o gazową absorpcyjną pompę ciepła (demontaż starych kotłów gazowych i montaż nowych urządzeń (zbiorniki buforowe, wymienniki ciepła wraz z wyposażeniem i armaturą).

Wartość wykonanych robót pierwszego etapu wyniosła 483 328,56 zł brutto.

W ramach drugiego etapu, który został zakończony w dniu 31.05.2019 r wykonano:

  • termomodernizację przegród budowlanych (ścian i stropu),
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  • wymianę pokrycia dachu i instalacji odgromowej,
  • instalację fotowoltaiczną PV,
  • wymianę oświetlenia na LED.

Wartość wykonanych robót drugiego etapu wyniosła 1 087 131,88 zł brutto.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 1 570 460,44 zł brutto.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 49,92% kosztów kwalifikowanych. 1/7 kosztów ponosi Poczta Polska współwłaściciel w 1/7 budynku.

Wraz z zakończeniem prac w naszym budynku został zrealizowany pełny zakres projektu nr RPMP.04.03.02.-12-0300/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” .

Na terenie czterech gmin, oprócz naszego budynku, kompleksowej termomodernizacji poddano obiekty: w gminie Szczurowa – Zespół Szkół w Szczurowej, w gminie Szczucin – Zespół Szkół w Szczucinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu, w gminie Wietrzychowice budynki Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach i Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych.

Aktualne, umowne koszty projektu:11 567 183,91 zł. Dotacja, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 5 343 390,32 zł czyli 49,92% z kosztów kwalifikowanych, które wynoszą 10 703 907,16 mln zł.

Pozostała część tj. 6 223 793,59 zł to środki własne gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice.

Obiekty objęte projektem będą ogrzewane w sposób mniej energochłonny, zmniejszona zostanie ilość surowca energetycznego potrzebnego do ich ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie efektywność energetyczna budynków
a w procesie dostaw energii elektrycznej zostaną także miejscowo wykorzystane odnawialne źródła energii. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów ma wynosić 9.258,33 GJ/rok.

Efektem będzie mniejsza szkodliwa emisja do atmosfery produktów spalania surowców energetycznych. Szacuje się, że w wyniku realizacji całości prac roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 659.22 tony emisji równoważnej CO2.

Pozwoli to na zrealizowanie celu projektu, którym jest zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gmin Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice.

Projekt nr RPMP.04.03.02.-12-0300/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

borzecin.pl