Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Zanieczyszczone powietrze – 3 stopień zagrożenia / 6 grudnia 2019 r.

Zanieczyszczone powietrze – 3 stopień zagrożenia / 6 grudnia 2019 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Prognozowane na dzień 06 i 07 grudnia.2019 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty: krakowski, wielicki, brzeski, bocheński, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz.

Pełne informacje nt. prognozy jakości powietrza na najbliższe 3 dni <==

Najbliższe tygodnie będą z pewnością obfitowały w kolejne tego typu alerty.


Pomimo że wiele osób przywiązuje co raz większą wagę do tego czym oddychamy – to jednak niebezpiecznych związków szkodliwych dla naszego zdrowia, szczególnie w okresie zimowym pojawia się w powietrzu całkiem sporo – są to m.in. pył PM10; pył PM2,5; ozon; dwutlenek azotu; dwutlenek siarki; tlenek węgla.

Skąd takie niebezpieczne związki w naszej okolicy? Duża rolę odgrywa w tym przypadku tzw. niska emisja (a więc m.in. spalania węgla w starych kotłach oraz piecach domowych). Sytuację pogarsza jeszcze bardziej spalanie śmieci, z czego pomimo licznych apeli nie potrafi zrezygnować spora część mieszkańców naszego powiatu (w imię źle pojętych „oszczędności”).

Jakie zagrożenie może stanowić dla mieszkańców pył PM10 w takim stężeniu (dodajmy, że jest to stosunkowo wysokie stężenie)? Wdychane pyły mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem, zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego; zwiększone zagrożenie schorzeniami alergicznymi i infekcjami układu oddechowego, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek; szkodliwy wpływ na zdrowie rozwijającego się płodu.

Informacje o stężeniu niebezpiecznych związków można znaleźć na stronie powietrze.malopolska.pl. W serwisie także prognozy zanieczyszczeń na najbliższe dni.

—-

Pył PM10
Składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m. in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

Co powoduje wysokie poziomy stężenia pyłu PM10 w powietrzu:

Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach oraz piecach domowych. Duże znaczenie ma również spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Znacząca emisję pyłu powodowana jest również przez komunikację – zarówno w wyniku spalania paliw w silnikach, jak również jako emisja wtórna z unoszenia pyłów z brudnych i będących w złym stanie dróg. W kotłach domowych największy wpływ na wielkość emisji pyłu ma sposób podawania paliwa – w przypadku kotłów zasilanych automatycznie (retortowych) emisja pyłu jest znacznie mniejsza niż w przypadku zasilania ręcznego. Istotna jest również jakość spalanego węgla.

IB