Strona główna » Wiadomości » Zjazd z autostrady już otwarty

Zjazd z autostrady już otwarty

_DSC7204-2Ok. godz. 10.00  w poniedziałek 23 maja 2016 r. pierwsi kierowcy przejechali nową drogą łączącą węzeł Brzesko na autostradzie A4 z drogą krajową nr 94 w miejscowości Jasień Brzeski. Jako pierwszy przejechał samochód ciężarowy DAF na nowosądeckich numerach rejestracyjnych.

Uroczystość oddania do użytku długo oczekiwanego łącznika zgromadziła przedstawicieli licznych przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego z ich przewodniczącymi oraz Burmistrzem Grzegorzem Wawryką i Starostą Andrzejem Potępą. Obecni byli Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, wicewojewoda Józef Gawron, europoseł Edward Czesak, posłowie: Józefa Szczurek-Żelazko, Wiesław Krajewski, oraz przedstawiciele inwestorów i wykonawców.
Uroczystość miała bardzo skromny charakter. Nie było tradycyjnego w takich przypadkach przecinania wstęgi. Zebrani ograniczyli się jedynie do okolicznościowych przemówień, w których wyrazili radość i satysfakcję z ukończenia inwestycji, mimo licznych trudności z jakimi trzeba się było zmierzyć w trakcie jej realizacji. Wszyscy mówcy wyrazili również nadzieję, że tak pomyślnie zrealizowana inwestycja będzie kontynuowana w najbliższym czasie i w ostateczności finał uwieńczy dzieło, czyli powstanie cała obwodnica Brzeska.Długo oczekiwany tzw. łącznik Brzeski odciąży ul. Leśną, którą odbywał się do tej pory ruch z autostrady także w kierunku Nowego Sącza. Docelowo będzie on stanowił nowy przebieg drogi krajowej nr 75 na obszarze Brzeska.

W ramach realizacji inwestycji powstała jedno jezdniowa droga klasy GP o długości ok. 2,1km. Wybudowana została estakada w ciągu drogi łącznikowej o długości ok. 200 m i maksymalnej długości przęsła 46 m, obiekt ramowy z funkcją przejścia dla zwierząt średnich, nasyp o długości 300 metrów i wysokości od 4 m do 16 m, rondo jednopasmowe na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 94 i łącznice do ronda. Dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp należało wzmocnić podłoże gruntowe.

300 metrowy nasyp drogowy, po którym poprowadzona jest droga od estakady do ronda na DK 94 waży 300 tysięcy ton. Zbudowany jest z 29 warstw gruntu nasypowego, po 0,5 metra grubości każda. Warstwy zostały zagęszczane, by osiągnąć niezbędne parametry. Warunki gruntowe pod wysokim nasypem były trudne. Stanowią je piaski pylaste miękkoplastyczne, gliny pylaste i gliny próchnicze. Aby wybudować nasyp na takim słabym podłożu konieczne było jego wzmocnienie. W tym celu nasyp posadowiono na materacach geotechnicznych, zbudowanych z dwóch warstw geosiatki i kruszywa pomiędzy tymi siatkami o grubości 40 cm. Od początku robót prowadzono pomiary geodezyjne przyrostów osiadania podłoża pod nasypem (monitoring za pomocą sieci reperów). Proces osiadania już się zakończył.

W ramach inwestycji przebudowane zostało także skrzyżowanie z ul. Leśną w Brzesku, wybudowany chodnik i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstały przepusty, drogi dojazdowe i urządzenia ochrony środowiska: zbiornik retencyjno-oczyszczający i urządzenia do oczyszczania wód oraz system odwodnienia pasa drogowego. Częściowo przebudowana a częściowo zbudowana od podstaw, w zależności od konieczności została infrastruktura techniczna, sieci: oświetleniowa, energetyczna, teletechniczna, wodociągowa, gazowa; urządzenia melioracyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Koszt inwestycji wyniósł prawie 44 mln zł.

Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości jakie daje nowo wybudowany łącznik, konieczna jest dalsza kontynuacja inwestycji i wybudowanie zachodniej części obwodnicy Brzeska, czyli przedłużenie zjazdu z autostrady do drogi krajowej nr 75. W ten sposób samochody jadące w kierunku Nowego Sącza, mogłyby całkowicie omijać Brzesko, co skróciłoby drogę nawet o 15 minut, a równocześnie uwolniło Brzesko od uciążliwego ruchu. Tomasz Pałasiński – dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, zapowiedział, że jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na koncepcję programową, uzyskanie  decyzji środowiskowej, oraz rozpocznie się projektowanie. Po załatwieniu w bieżącym roku wszystkich spraw formalnych, w przyszłym planowane jest rozpoczęcie inwestycji. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to inwestycja powinna zostać ukończona w 2018r. Aby tak jednak stało, konieczne jest wpisanie kontynuacji inwestycji do programu budowy krajowych dróg i autostrad, a to już zależy od decyzji rządu. Obecny na uroczystości otwarcia minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk potwierdził, że dołoży starań, aby planowana zachodnia część obwodnicy Brzeska znalazła się w krajowym programie. W tej sytuacji dużo będzie zależeć również posłów z naszego regionu oraz ich skuteczności w lobbowaniu w sprawie wpisania inwestycji do programu krajowego.


IB

Fot. Maciej Mazur