cpZ dniem 12 listopada 2013 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Can-Pack S.A. został powołany Pan Phil Impink, pełniący funkcję dyrektora finansowego Giorgi Global Holdings, Inc., spółki będącej wyłącznym właścicielem Can-Pack S.A. Na stanowisku Wiceprezesa Zarządu pozostała dr hab. Małgorzata Podrecka.
„Pragnę zapewnić wszystkich naszych klientów, dostawców oraz pracowników, że zmiany w Zarządzie nie mają żadnego wpływu na relacje łączące ich ze Spółką. Szczególnie pragnę podkreślić, że Can Pack S.A. nie jest na sprzedaż. Dokonane zmiany mają charakter wyłącznie operacyjny” – powiedział Pan Impink.
„Zmiany uproszczą strukturę zarządzania spółką, przybliżą spółkę dominującą Grupy do jej klientów i pracowników, a co najważniejsze, pozwolą na dostarczenie najwyższej jakości obsługi naszym klientom” – powiedział Pan Impink. „Jako efekt przeprowadzonych zmian nasi klienci powinni zauważyć wyłącznie postępującą poprawę po stronie naszych produktów i usług” – powiedział Pan Impink.
„Can-Pack S.A. jest bardzo dumny z posiadanych owocnych relacji ze swoimi klientami, dostawcami oraz kadrą ponad 4.500 kobiet i mężczyzn. Oczekujemy, iż uczynimy Can-Pack jeszcze lepszym” – powiedział.
canpack.eu