Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Zmodernizowano budynek Urzędu Gminy Borzęcin

Zmodernizowano budynek Urzędu Gminy Borzęcin

Zakończono prace związane z II etapem termomodernizacji Urzędu Gminy Borzęcin. Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie – termomodernizacja budynku wraz z instalacją elektryczną i instalacją fotowoltaiczną” zrealizowała Firma Handlowo-Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą blisko 1 miliona 100 tysięcy złotych.

– W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację przegród budowlanych w tym ścian i stropu, wymianę pokrycia dachowego oraz zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Na dachu obiektu umiejscowiono instalację fotowoltaiczną PV, a wewnątrz budynku dotychczasowe oświetlenie zastąpiono oświetleniem LED. Realizacja I i II etapu inwestycji pozwoli obniżyć koszty utrzymania obiektu o około 30 – 40 % informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Projekt pn. „„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie”– poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w wysokości 49,92% kosztów kwalifikowanych. 1/7 kosztów własnych projektu poniosła Poczta Polska, jako współwłaściciel w 1/7 części budynku.

ug