Nie przegap
Strona główna » Region » ZSLiT w Wojniczu będzie współpracować z Zakładami Mechanicznymi

ZSLiT w Wojniczu będzie współpracować z Zakładami Mechanicznymi

Podczas odbywającego się w hali EXPO Kraków Festiwalu Zawodów w Małopolsce, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu podpisał porozumienie o współpracy z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A.

Porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. dotyczy szkolenia zawodowego młodzieży w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, elektryk w klasach szkoły branżowej I stopnia oraz technikum logistycznego i elektrycznego. Porozumienie w imieniu ZMT parafował Prezes Henryk Łąbędź, zaś ze strony ZSLiT – Dyrektor szkoły, Agnieszka Kapek.

Na jakość kształcenia zawodowego bez wątpienia wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami, także w zakresie kształcenia przyszłych pracowników. Taka współpraca pozwala młodym ludziom zdobywać wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy – tłumaczy Tomasz Stelmach, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego, odpowiedziany między innymi za edukację. – Ta współpraca jest też korzystana dla obu stron, szkoły i pracodawcy. Stąd kolejne porozumienie, jakie podpisuje nasza szkoła, tym razem ZSLiT w Wojniczu, z Zakładami Mechanicznymi – dodaje Tomasz Stelmach.

Samo wydarzenie, jakim jest Festiwal Zawodów, odbywało się w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który ma na celu wsparcie i koordynację kształcenia zawodowego w regionie oraz realizację kompleksowego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jak mówiła Anna Pieczarka z Zarządu Województwa Małopolskiego, otwierając Festiwal, inicjatywa ta ma pomóc uczniom między innymi w dokonywaniu wyboru szkoły średniej.

powiat.okay.pl