ADV
Religia
Trending

Bierzmowanie w brzeskich parafiach / zdjęcia

W poniedziałek 4 kwietnia 2022 biskup Leszek Leszkiewicz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii w Brzesku, a także z parafii z Jasienia i Poręby Spytkowskiej.

W Kościele rzymskokatolickim bierzmowanie odgrywa rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym (lub zbliżonym do dorosłości) powtórzenia chrztu.
Udzielanie sakramentu jest w Kościele katolickim zarezerwowane dla biskupów i są tam oni zwyczajnymi szafarzami tego sakramentu.

Bierzmowanie w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku 2022

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku 4 kwietnia 2022 r. biskup Leszek Leszkiewicz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z tej wspólnoty, z parafii Brzesko-Słotwina, Jasień i Poręba Spytkowska. Dary Ducha Świętego przyjęło 177 młodych osób.

Galeria zdjęć parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku <==

Bierzmowanie w sanktuarium św. Jakuba w Brzesku 2022

W sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Brzesku 4 kwietnia 2022 biskup Leszek Leszkiewicz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z miejscowej parafii oraz Brzesko-Słotwina. Dary Ducha Świętego przyjęło tutaj 111 osób.

Galeria zdjęć sanktuarium św. Jakuba w Brzesku <==

Wieczernikiem dla młodych stało się tego dnia brzeskie sanktuarium św. Jakuba. W Roku św. Jakuba, przyzywając także jego wstawiennictwa dla odważnego głoszenia Ewangelii na jego wzór, sakrament bierzmowania otrzymali młodzi z tej wspólnoty, a także parafii Brzesko-Słotwina.

Biskup Leszek Leszkiewicz w czasie kazania tłumaczył młodym, że do kościoła nie chodzimy dla tradycji, zwyczaju, folkloru, doznań estetycznych, ale żeby się zbawić. Zaznaczył przy tym, że do zbawienia nie wystarczy być ochrzczonym i bierzmowanym, ani nawet pobożnym i religijnym. Przywołał historię Zuzanny z wczorajszego pierwszego czytania, najdłuższego jakie czyta się w liturgii Kościoła w ciągu całego roku.

– Byli tam pobożni ludzie, sędziowie, starcy, którzy znali prawo religijne, a kłamali do tego stopnia, że owocem ich kłamstwa mogła być śmierć kobiety, okrutna śmierć przez ukamienowanie. Jak wytłumaczyć to, że człowiek, który modli się, wzywa Pana Boga, jest zdolny do takiej podłości? – pytał.

Ukazując, do czego może doprowadzić fałszywa pobożność, przywołał także obrazy z Ewangelii czytanych w tych dniach, a pokazujących grupę religijnych Żydów, arcykapłanów, uczonych w Piśmie, faryzeuszy, którzy atakują Pana Jezusa i de facto doprowadzają do Jego śmierci.

Namawiał młodych do poznawania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, tak by móc godzinami o Nim opowiadać. Pomocą w tym jest Duch Święty, którego młodzi otrzymali. On także jest Tym, który pomaga nawiązać relację z Jezusem. Sprawia, że staje się On dla mnie prawdziwy, żywy, obecny. Zaczyna działać w moim życiu, przemieniać mnie. Nie mam już dylematów dotyczących życiowych wyborów. Zawsze podyktowane są wiarą i tym, jak postąpiłby w takiej sytuacji Pan Jezus.

– Bez relacji z Jezusem będziemy jak starcy z pierwszego czytania, przewrotni, kłamliwi, będziemy przysięgać, powoływać się na Pana Boga, wiedząc, że było inaczej – przestrzegał.

Zachęcał wszystkich do przyzywania Ducha Świętego. Namawiał do życia w prawdzie, bez udawania, tak, byśmy nie musieli się wstydzić swojego życia na sądzie ostatecznym.

Foto Gość

BEATA MALEC-SUWARA

Podobne artykuły

Back to top button