ADV
Powiat TarnowskiWiadomości
Trending

Otwarcie nowego budynku Komisariatu Policji w Wojniczu. Święto Policji w powiecie tarnowskim

Tegoroczne obchody Święta Policji w powiecie tarnowskim odbyły się w Wojniczu. Przybrały one szczególny charakter, albowiem zostały one poprzedzone uroczystym otwarciem nowego budynku Komisariatu Policji w Wojniczu, którego dokonał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Podczas uroczystego apelu wręczono także odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Otwarcie nowego budynku Komisariatu Policji w Wojniczu

W czwartek (28.07.br.) w Wojniczu miało miejsce oddanie nowego komisariatu Policji. W uroczystym otwarciu wzięli udział Poseł na Sejm RP – Anna Pieczarka, I Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita. Kierownictwo małopolskiej Policji reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, a obowiązki gospodarza uroczystości pełnił Komendant Miejski Policji w Tarnowie insp. Mariusz Dymura oraz Komendant Komisariatu Policji w Wojniczu kom. Marek Ptak.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz województwa małopolskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu powiatowego, a także przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa. Nie zabrakło szefów instytucji wymiaru sprawiedliwości tarnowskiego regionu. Przybyli również policjanci i pracownicy tarnowskiej komendy oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników cywilnych.

Otwarcie Komisariatu Policji w Wojniczu poprzedzone było złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi.

Zacnych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, a podczas swojego wystąpienia podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, by ta nowa siedziba Policji mogła powstać. – Jest to zwieńczenie starań wielu osób zabiegających o poprawę warunków przyjęć obywateli oraz warunków pracy tutejszych funkcjonariuszy i pracowników policji. Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki  decyzjom  samorządu Miasta i Gminy Wojnicz o przekazaniu działki pod budowę oraz dalszemu wspieraniu  przedsięwzięcia, jak też dzięki wsparciu rządowemu – ze środków Programu  Modernizacji Policji – powiedział Komendant Wojewódzki Policji. Generał również publicznie podziękował za osobiste zaangażowanie Panu Tadeuszowi  Bąkowi – Burmistrzowi Miasta Wojnicza oraz Panu Generałowi Dariuszowi Augustyniakowi, który w  styczniu 2019 roku ostatecznie zatwierdził uzgodnienia programu inwestycji. W swoim przemówieniu wspomniał też o wielu innych osobach, które wspierając budowę komisariatu na różnych jej etapach wykazywali się zrozumieniem dla potrzeb Policji i wspierali nas swoja pomocą. – Obiekt, który zostanie przekazany do użytku to przykład harmonijnej współpracy i  lokalnego partnerstwa różnych podmiotów zaangażowanych w to zadanie – partnerstwa na rzecz  bezpieczeństwa – podkreślił nadinsp. Michał Ledzion. Wierzę, że nowy komisariat będzie służył wspólnemu dobru.  Jestem przekonany, że nasze starania by nieustannie  być blisko ludzkich potrzeb nadal przynosić będą oczekiwane efekty . Dziękuję Państwu za zaufanie dla tarnowskiej policji. Dziękuję policjantom tarnowskiego garnizonu za rzetelnie wykonywaną pracę, zaangażowanie i solidną służbę na rzecz bezpieczeństwa – zakończył generał Ledzion.

Następnie I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion wręczyli Komendantowi  Komisariatu Policji w Wojniczu – kom. Markowi Ptakowi symboliczny klucz, tym samym otwierając nową siedzibę wojnickich policjantów.

Biskup Leszek Leszkiewicz wspólnie z ks. prof. Stanisławem Sojką – Diecezjalnym Duszpasterzem i Kapelanem Policji odmówili modlitwę i poświęcili budynek komisariatu.

Kolejnym punktem uroczystego apelu były wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwsza głos zabrała posłanka na Sejm RP – Anna Pieczarka Jesteśmy świadkami oddania bardzo pożytecznej, bardzo dobrej i bezpiecznej inwestycji.  To jest kolejny posterunek,  kolejna realizacja rządów zjednoczonej prawicy, rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby te posterunki, które powstają w kolejnych miejscowościach, w kolejnych gminach bezpiecznie chroniły nasze życie. Z okazji Święta Policji składam najlepsze,  najszczersze życzenia. Życzę dużo zdrowia bo ono jest najbardziej nam potrzebne i dużo wytrwałości w tej jakże ciężkiej pracy – mówiła posłanka. Następnie Anna Pieczarka odczytała list Premiera Mateusza Morawieckiego, który napisał m.in.: „Nie ma sprawnego i dobrze funkcjonującego państwa bez Policji. Policjanci pełnią w społeczeństwie niezwykle ważną rolę, zapewniając  obywatelom stabilność i bezpieczeństwo, sprawiając,  że Polacy mogą prowadzić swoje codzienne życie pewni tego że funkcjonariusze  stoją  na straży przestrzegania prawa i porządku. Funkcjonariusze i Pracownicy Policji jesteście gwarantem spokojnego życia Polek i Polaków, dzięki Wam możemy budować silne struktury naszego Państwa.  Za tę nieustanną gotowość pełnienia służby – na rzecz innych, za poświęcenie i profesjonalizm pragnę złożyć wyrazy szacunku i najwyższego uznania . Gratuluję otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Wojniczu. Wierzę, że poprawi ona warunki pracy funkcjonariuszy. Dziękuję wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości. Dziękuję  Rodzinom policjantów i tym, którzy wspierają ich codzienną pracę. Bez państwa życzliwości nie byłaby możliwa trudna i wymagająca służba. Obecnym  na dzisiejszych uroczystościach życzę, aby to ważne święto na długo pozostało źródłem siły w codziennym życiu. Z wyrazami szacunku Mateusz Morawiecki”.

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.  – Chciałbym podziękować tym którzy przyczynili  się do tego, że Polska Policja może wykorzystywać środki na oddawanie nowych obiektów, ministrom spraw wewnętrznych i administracji oraz parlamentarzystom, którzy podnieśli rękę za tym – aby Polska Policja miała do wykorzystania środki w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych – mówił generał. Następnie przypomniał, że podczas ostatniego programu  modernizacji służb mundurowych, który zakończył się w roku 2020 wykorzystano ponad 6,5 mld złotych, natomiast nowy program, który rozpoczął się w tym roku, a zakończy się w roku 2025 to kolejne 6,5 mld złotych. – Dziękuję  osobom, które pisały tę historię, która kończy się dzisiaj, tym którzy przyczynili się do tego, że możemy oddać dzisiaj nowy obiekt Komisariatu Policji w Wojniczu. To naprawdę duży sukces. Serdecznie państwu gratuluję i dziękuję, że byliście bohaterami tej historii. Pomagamy i chronimy – taka jest rola polskiego Policjanta – zakończył  I  Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Wojewoda Małopolski  Łukasz Kmita również powitał przybyłych gości. –  Program modernizacji Policji to także zwiększanie ilości funkcjonariuszy, którzy dbają o bezpieczeństwo Polaków.  Zgodnie z planami które zostały przygotowane przez polski rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i uzgodnione z polskim Sejmem do końca nowego programu, aż 110 tys. funkcjonariuszy będzie strzegło  bezpieczeństwa w całej Polsce – to wzrost o 10% . Trzeba to wyraźnie podkreślić, bo oprócz  dobrej jakości pracy i warunków, bo takie komisariaty jak ten w Wojniczu są swoistą wizytówką  Policji, to kluczem do sukcesu, bezpieczeństwa i aby pomagać i chronić są  – funkcjonariusze. Zarówno Ci, którzy na co dzień strzegą naszego bezpieczeństwa na drogach w naszych miastach, jak i Ci którzy podejmują różnego rodzaju działania śledcze – mówił wojewoda. Następnie podziękował policjantom za pełną oddania służbę dla Polski,  nawet z narażeniem życia i za doskonałą współpracę nadinsp. Michałowi Ledzionowi oraz złożył życzenia z okazji Święta Policji.

Jako ostatni głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Wojnicz Tadeusz Bąk. Dzisiejszy dzień to nie tylko Święto Policji ale całej gminy Wojnicz. Długo czekaliśmy na nowy budynek Komisariatu Policji w Wojniczu – ale było warto – rozpoczął Burmistrz.  Burmistrz podkreślił, że aby skutecznie realizować swe działania, Policja musi być wyposażona  w odpowiednie narzędzia, sprzęt i bazę logistyczną stąd wsparcie finansowe władz gminy (finansowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i projektowej oraz przekazanie terenu pod budowę komisariatu).  Otwierany posterunek Policji to efekt doskonałej współpracy między Policją, a Samorządami, która trwa od lat. Ta inwestycja ukazuje, że dbamy o Policję i że chcemy żeby Policja miała jak najlepsze możliwości wywiązywania się ze swoich zadań – podkreślił Tadeusz Bąk. Swoje przemówienie zakończył życzeniami dla Policjantów i Pracowników Policji z okazji Święta Policji.

Na tym zakończono uroczysty apel z okazji otwarcia nowego Komisariatu Policji w Wojniczu. Po nim Komendant Miejski Policji w Tarnowie insp. Mariusz Dymura oraz Komendant Komisariatu Policji w Wojniczu kom. Marek Ptak oprowadzili gości prezentując nową siedzibę Policji w Wojniczu.

Informacja  dotycząca nowego budynku Komisariatu Policji w Wojniczu

Komisariat Policji w Wojniczu podlega Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie i obejmuje zakresem działania  teren miasta i gminy Wojnicz, a także rejon miasta i gminy Zakliczyn.

Budynek komisariatu Policji zlokalizowany jest w Wojniczu przy ul. Tarnowskiej nr 71.

Stan jednostki to 20 funkcjonariuszy Policji oraz dwóch pracowników cywilnych, przy czym 15 funkcjonariuszy służy w Komisariacie Policji w Wojniczu natomiast 5 funkcjonariuszy w Posterunku Policji w Zakliczynie, który podlega bezpośrednio pod KP Wojnicz.

Obiekt zaprojektowano jako zespół 2 budynków tj. budynku głównego administracyjnego pow. użytkowej – 352,52 m2 i budynku garażowego – 84,64 m2.  Budynek komisariatu składa się m.in. z  pomieszczenia sekretariatu/recepcji,  pokoju przyjęć interesantów,  pomieszczeń biurowych,  technicznych, gospodarczych, socjalnych, magazynu, kotłowni, pomieszczeń technicznych (łączności, itp.).

Działka o powierzchni 0,36 ha i wartości  117.288 zł  została przekazana 22 czerwca 2017 roku  na rzecz Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w formie darowizny przez Gminę Wojnicz.

Koszty inwestycji pochodzą z Programu Modernizacji Policji i wyniosły  5.739.945  zł, w tym m.in. roboty budowlane – 4.134.690  zł, wyposażenie kwaterunkowe – 243.700,00 zł  i  teleinformatyczne – 12.882  zł. Dokumentacja projektowa o wartości 58.000 zł została opracowana przez KWP w Krakowie ze środków przekazanych przez Gminę Wojnicz.

Obchody Święta Policji w powiecie tarnowskim

Kolejna część uroczystości odbyła się na placu przed Kościołem św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu. Obchody Święta Tarnowskiej Policji rozpoczęły się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości podinsp. Dariusza Tybona – I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi, o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po meldunku Komendant przywitał się z dowódcą uroczystości, następnie przywitał się ze sztandarem (w tym roku poczet sztandarowy tworzyli sierż. sztab. Mateusz Kawa – dowódca pocztu, sierż. sztab. Damian Cich – sztandarowy oraz sierż. sztab. Piotr Kuczera jako asystujący) i dokonał przeglądu pododdziałów, na końcu witając się z policjantami.

Przybyłych na uroczystości Święta Policji garnizonu tarnowskiego przywitał Komendant Miejski Policji w Tarnowie insp. Mariusz Dymura, – Przed paroma minutami, przekazaliśmy w ręce policjantów Komisariatu Policji w Wojniczu nową siedzibę. Budynek spełniający aktualne standardy funkcjonowania Polskiej Policji, w których wojniccy Policjanci na co dzień będą pełnić służbę. Jednakże przede wszystkim komisariat ten służyć będzie mieszkańcom tutejszej lokalnej społeczności. W tym miejscu po raz kolejny pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w budowę komisariatu, a w szczególności Panu I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi, Panu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi oraz samorządowi Miasta i Gminy Wojnicz, na czele z Burmistrzem Panem Tadeuszem Bąkiem, bez którego nie moglibyśmy przystąpić do realizacji tej inwestycji. (…) Z okazji Święta Policji wszystkim policjantom i pracownikom Policji pragnę wyrazić serdeczne podziękowania i ogromne słowa uznania za Wasze codzienne poświęcenie, Waszą codzienną służbę, dzięki której mieszkańcy miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego mają poczucie, że żyją w bezpiecznym miejscu. Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych, które wykonujecie w sposób wzorowy w  tych niewątpliwie dla nas wszystkich trudnych czasach. Doszły Nam do realizacji dodatkowe obowiązki związane z pandemią koronawirusa. Niektórzy z Was służyli na granicy polsko-białoruskiej strzegąc granic Rzeczypospolitej Polskiej przed napływem nielegalnych imigrantów, a po 24 lutego bieżącego roku pomagacie obywatelom Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów przez wojenną zawieruchę. To wszystko sprawia, że Wasza służba dzisiaj, jak nigdy wcześniej, w czasach III Rzeczpospolitej, jest potrzebna naszej Ojczyźnie i naszym obywatelom. Ta służba wymaga poświęceń, nieraz osobistych poświęceń, jednak Wasza postawa sprawia, że słowa roty ślubowania, które wypowiedzieliście wstępując w szeregi Policji wypełniacie sumiennie, sprawiając, że etos służby funkcjonariusza Policji nie jest dla Was jedynie pustym wyrażeniem. Służba w Policji to nie praca, to misja. To misja dla ludzi wyjątkowych, którymi niewątpliwie jesteście. Zmagacie się dzień w dzień z najróżniejszymi wydarzeniami i sytuacjami, które wymagają podjęcia decyzji w sposób mądry i szybki. Różnorodność podejmowanych przez Was interwencji jest ogromna, mimo to dajecie sobie z nimi radę co pokazuje Waszą wyjątkowość. Chcę podkreślić, że w nawale obowiązków służbowych, a także problemów swojego własnego życia codziennego, potraficie skutecznie dostrzec problemy drugiego człowieka, a co najważniejsze rozwiązywać te problemy. Ten altruizm wynikający ze specyfiki naszej służby jest ważną częścią Was, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. W tym miejscu pragnę podziękować rodzinom policjantów za wyrozumiałość, cierpliwość i zrozumienie. Nie jest łatwo mieć funkcjonariusza Policji w rodzinie. Częste zmiany grafików, służby w nocy, w weekendy czy w święta to codzienność naszej służby. Dlatego też tak ważnym elementem życia policjanta jest wsparcie rodziny. Życzę Państwu zadowolenia z Waszych bliskich, jak również spokoju w codziennym życiu, tak by służba której się na co dzień poświęcili nie wpływała na Wasze życie rodzinne, lecz była dla Was powodem do radości i dumy  – zakończył komendant Dymura.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnionym 32 policjantom odznaczeń, aktów mianowania i nagród. Wicewojewoda Małopolski  odznaczył 4 funkcjonariuszy Medalami za długoletnią służbę przyznanymi przez Prezydenta RP. Złotym medalem za długoletnią służbę (medal ten otrzymuje się po 30 latach służby) zostało uhonorowanych dwóch policjantów: nadkom. Witold Węglarz i asp. sztab. Dariusz Jarmuła.  Srebrny Medal za długoletnią służbę (odznaczenie takie otrzymuje się po co najmniej 20 latach służby) otrzymał Komendant Komisariatu Policji w Wojniczu kom. Marek Ptak. Brązowy Medal za długoletnią służbę (odznaczenie takie otrzymuje się po co najmniej 10 latach służby) otrzymał asp. sztab. Krzysztof  Orwiński z Komisariatu Policji w Żabnie. Natomiast 24 policjantom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, a 3 policjantom i 1pracownikowi  tarnowskiej policji zostały wręczone nagrody Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Pozostali wyróżnieni policjanci odebrali nagrody od samorządowców Tarnowa i powiatu tarnowskiego Ogółem w tym roku w tarnowskiej policji mianowano na wyższe stopnie służbowe 218 funkcjonariuszy: w korpusie oficerów młodszych – 6 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji – 98 policjantów, w korpusie podoficerów Policji – 77 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych Policji – 28 funkcjonariuszy.

Następnie  głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.   – Dziękuję wszystkim małopolskim  policjantom za Waszą służbę przez ostatnie dwa lata, gdzie nie mogliśmy się spotkać. Dziękuję za Waszą służbę w zwalczaniu skutków pandemii. Polscy policjanci, również i Wy, wykonali 137 milionów sprawdzeń kwarantanny po to, aby ratować ludzkie życie. Dziękuję wszystkim polskim policjantom, ale i Wam za służbę na granicy polsko-białoruskiej, gdzie wspieraliśmy swoich kolegów ze Straży Granicznej i Wojska Polskiego. Tych służb, tych policjantów skierowanych na granicę na zasadzie wielokrotności było prawie 300 tysięcy. Serdecznie Wam za to dziękuję. Dziękuję Wam również za działania na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Wiem, że wielu polskich policjantów i pracowników, przyjęło pod swoje dachy tych nieszczęśliwych ludzi, którzy uciekali i uciekają przed wojną w swoim państwie – mówił komendant.  Dziękuję również za to, że wykonując dodatkowe zadania, których nigdy wcześniej polski policjant nie wykonywał, utrzymujemy bardzo wysoki poziom naszych zadań podstawowych. I przytoczę tylko jeden wskaźnik z najnowszych badań, gdzie 96% Polaków uważa, że ich miejsce zamieszkania jest miejscem bezpiecznym – mówił.  W dalszej części nadinsp. Dariusz Augustyniak wspomniał o Programie Modernizacji Polskiej Policji. – Symbolem tej modernizacji są także nowo otwierane obiekty i dzisiaj również duże wydarzenie na terenie Wojnicza – otwarcie nowego komisariatu, w którym policjanci będą pełnili na co dzień służbę i mieszkańcy będą dzielili się swoimi problemami.  Polska Policja rozwija się bardzo dobrze, ale to dzięki polskim policjantom i pracownikom polskiej Policji. Dziękuję Wam – zakończył generał.

Kolejno głos zabrał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron, który w imieniu Marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego pozdrowił wszystkich zgromadzonych na uroczystości gości. – Bezpieczeństwo oraz troska o mieszkańców regionu to wspólne wartości w działaniach podejmowanych zarówno przez Samorząd Województwa Małopolskiego jak i Małopolską Policję . Życzę, aby określone w rocie policyjnego ślubowania zobowiązanie do ochrony porządku prawnego, strzeżenia  bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli oraz kierowania się w swoim postępowaniem zasadami honoru, godności i wysokimi normami etycznymi było wykonywane przez policjantów powiatu tarnowskiego z dotychczasowym zaangażowaniem i sukcesami – mówił wicemarszałek.  W swoim wystąpieniu Wicemarszałek także w imieniu Marszałka pogratulował nowej siedziby Komisariatu Policji w Wojniczu jak również wszystkim wyróżnionym na uroczystości policjantom życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Następnie wystąpił I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, który podziękował  policjantom za  poczucie bezpieczeństwa jakie dają swoją służbą i pogratulował wszystkim odznaczonym.

Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn skierowała do świętujących następujące słowa: – Żyjemy w wyjątkowo trudnych czasach i dlatego każdemu policjantowi i każdej policjantce, pracownikom cywilnym, każdemu z Państwa, którzy rzetelnie i uczciwie i z pełną pasją realizujecie swoje zadania chcę  złożyć wyrazy najwyższego szacunku.

Na koniec Roman Łucarz, Starosta Tarnowski, w imieniu swoim oraz Romana Ciepieli, Prezydenta Tarnowa i Wicestarostów oraz Przewodniczącego Rady Powiatu podziękował i złożył życzenia policjantom oraz pracownikom Policji.  – Dziękuję Wam przede wszystkim za Waszą codzienną pracę. Wielokrotnie przecież narażeni jesteście na niebezpieczeństwo, ale dzięki Waszej pracy, tej codziennej na ulicach, ale i w urzędach, możemy czuć się bezpiecznie – mówił. Składam serdeczne podziękowanie za wspaniałą współpracę dla dobra naszych mieszkańców. Bo ta współpraca to nie tylko codzienna Wasza służba, ale to również profilaktyka i edukacja. To jest tak bardzo ważne i za to dziękujemy – kontynuował.-  Życzę Wam, aby wyjazd do każdej akcji był okraszony empatią do naszych mieszkańców, którzy znajdują się czasami w bardzo trudnej sytuacji w danej chwili – zakończył.

Po wystąpienie gości zakończono oficjalną część obchodów święta tarnowskiej Policji. Dowódca uroczystości podinsp. Dariusz Tybon kończąc uroczysty apel wydał komendy dla pocztu sztandarowego odprowadzając sztandar Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a następnie złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi o zakończeniu uroczystego apelu.

Galeria zdjeć <<<

policja.gov.pl

Podobne artykuły

Back to top button