ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Podsumowanie roku 2021 w Zakładach Mechanicznych „Tarnów”

Minione 12 miesięcy były dla tarnowskich Zakładów Mechanicznych – pomimo trwającej wciąż pandemii – bardzo intensywne. Rok 2021 obfitował w liczne ważne wydarzenia, zarówno w zakresie nowych kontraktów czy realizacji umów, jak również w zakresie targów, pokazów, konferencji czy wizyty licznych delegacji. Nie zabrakło także nagród i wyróżnień dla firmy oraz akcji społecznych.

Z całą pewnością przyszłością spółki są nowe kontrakty. Spośród tych najważniejszych, podpisanych w bieżącym roku, wymienić należy umowę z marca br. na dostawę 100 szt. armat przeciwlotniczych ZU-23-2CP dla klienta zagranicznego. Pół roku później ZM „Tarnów” podpisały umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę okrętowej wyrzutni przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych pk. „TAJFUN”. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu OWPPZR „TAJFUN” oraz dostawa 10kpl. wyrzutni. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi prawie 13 mln złotych brutto. Z kolei pod koniec października firma zakończyła dostarczanie tegorocznego wolumenu lekkich moździerzy piechoty LMP-2017 do Wojsk Obrony Terytorialnej. Dostawa została zrealizowana przed wymaganym terminem, określonym w harmonogramie zawartym w umowie.

Kolejnym ważnym polem działalności tarnowskiej fabryki jest udział w targach krajowych i zagranicznych. Poza granicami kraju w tym roku byliśmy m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na targach IDEX, w Wielkiej Brytanii – na DSEI oraz w Egipcie – na EDEX. Z kolei spośród targów w Polsce, na których byliśmy wystawcą, wymienić należy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie swoją premierę miał karabin MWS-15, oraz targi GRANICE.

Uczestniczyliśmy także w licznych konferencjach, podczas których nasi pracownicy pełnili funkcję prelegentów. Gościliśmy m.in. na Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021, na Konferencji Defence24 Day oraz na Konferencji Optoelektronicznej w Jachrance.

Ważnym wydarzeniem, które odbiło się szerokim echem w mediach branżowych, była czwarta edycja testów urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym, zorganizowana w październiku. Zakłady Mechaniczne ,,Tarnów” S.A. na poligonie w Ustce zaprezentowały dwa systemy: System zwalczania BSL oparty o Wielolufowy Karabin Maszynowy 12,7 oraz niekinetyczny system zwalczania BSL z wykorzystaniem emitera energii elektromagnetycznej.

Jeśli już o systemie zwalczania BSL mowa, nie sposób nie wspomnieć o sukcesie spółki podczas targów MSPO. W drugi dzień targów miało miejsce przyznawanie nagród Lider Bezpieczeństwa Państwa. Tarnowskie Zakłady Mechaniczne zostały nominowane do udziału w IX edycji konkursu LBP w kategorii Innowacyjny produkt. Zgłoszone zostały dwa wyroby – wspomniany wyżej System zwalczania BSL (bezzałogowych statków latających) oraz Stanowisko dowodzenia. Kapituła konkursu doceniła tarnowskie rozwiązania, przyznając nagrody obydwu zgłoszonym produktom. Na tym jednak nie kończy lista nagród i wyróżnień, jakie w tym roku zostały przyznane spółce. ZM „Tarnów” zostały bowiem docenione także przez jury konkursu Małopolski pracodawca przyjazny pracownikom młodocianym 2021. Firma otrzymała główną nagrodę w kategorii „pracodawca zatrudniający 6 i więcej pracowników młodocianych”. Ponadto w konkursie Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Krakowie, laureatem został pracownik ZM „Tarnów” – Michał Galas – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Został on doceniony za aktywnie wpływanie na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w spółce oraz za ochronę uprawnień pracowniczych, zajmując drugie miejsce w tym konkursie.

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” w roku 2021 chętnie angażowały się w akcje społeczne. W maju br. wzięliśmy udział w akcji #My sadzimy drzewa posadź i Ty! polegającej na sadzeniu drzewek w ramach promowania postaw proekologicznych w społeczeństwie i budowania wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Przedstawiciele spółki posadzili na terenach należących do firmy trzy drzewka – warto dodać, że akcja ta później rozprzestrzeniła się na całą Grupę PGZ. Zaangażowaliśmy się także w zachęcanie pracowników do oddawania osocza przez osoby posiadające przeciwciała na COVID-19. Była to niezwykle ważna inicjatywa, pomagająca w sposób realny ograniczyć liczbę śmiertelnych ofiar tej choroby. Z koeli pod koniec roku wsparliśmy grupę PGZ w akcji #PGZ murem za polskim mundurem. Ideą przedsięwzięcia było pozyskanie wyposażenia dla Straży Granicznej i żołnierzy Sił Zbrojnych RP, którzy bronią granicy polsko-białoruskiej. Wśród wielu spółek z grupy PGZ, które zaangażowały się w akcję, znalazły się także ZM „Tarnów”.

Niekwestionowanym sukcesem wizerunkowym jest także zwycięstwo drużyny ZM „Tarnów” w turnieju piłki halowej o puchar Prezesa PGZ, a następnie w towarzyskim meczu z reprezentacją Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie nagrodą był puchar ufundowany przez Ministra Obrony Narodowej.

Z ciekawostek warto dodać, że w bieżącym roku przypadało 70-lecie uruchomienia produkcji wojskowej w ZM Tarnów. Dokładnie 1 lipca 1951r. decyzją Ministra Przemysłu Ciężkiego Warsztaty Kolejowe stały się Zakładami Mechanicznymi “Tarnów” i rozpoczęto wówczas produkcję wyrobów na potrzeby obronności kraju.

ZMT Tarnów / Magdalena Wrona

Podobne artykuły

Back to top button