Wiadomości
Trending

Wrzępia / Wielkie stanowisko archeologiczne z czasów kultury przeworskiej

Na początku marca 2021 r. w miejscowości Wrzepia w Gminie Szczurowa rozpoczęły się badania archeologiczne. Ekspedycja archeologiczna, związana jest z badaniem największego znanego w Polsce centrum produkcji garncarskiej z ~ III – pocz. V wieku naszej ery. Piece garncarskie oraz produkowana we Wrzępi ceramika wykonana na kole garncarskim związane są z przedstawicielami ludności kultury przeworskiej.

W piątek 19 marca 2021 r. na stanowisku archeologicznym w Wrzepi gościli: wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, sołtys wsi Wrzępia Dorota Jopek, a także lokalne media. Podczas spotkania archeolodzy opowiedzieli o stanowisku i swoich wykopaliskach.

Stanowisko we Wrzępi odkryte zostało w latach 90, i wtedy też na jego obszarze przeprowadzono niewielkie badania archeologiczne. Po latach przerwy, dzięki zastosowaniu klasycznych jak i nowych metod związanych z prospekcją stanowisk archeologicznych, archeolodzy ponownie pojawili się w okolicy.

W minionych latach prowadzono na stanowisku badania powierzchniowe i nieinwazyjne, a ich rezultatem są rozpoczęte na początku marca badania wykopaliskowe. Celem na tegoroczne badania jest przebadanie jednego ze zlokalizowanych tutaj pieców garncarskich, zweryfikowanie zastosowanych metod oraz określenie stopnia zachowania tych obiektów.

– Zebraliśmy sporo materiału zabytkowego, głównie fragmentów przepalonej gliny konstrukcyjnej z pieców i fragmenty naczyń zasobowych.

Piece mają ciekawe konstrukcje, ścianki wylepione gliną, a kanały, którymi podkładano opał i doprowadzano powietrze są wyłożone kamieniami.

Piec o podobnej formie odkryto w Bessowie, w trakcie badań prowadzonych w 1998 roku. Wygląda na to, że lokalni garncarze mieli swój autorski projekt konstrukcyjny pieców – informują archeolodzy na facebokowym profilu, gdzie na bieżąco relacjonują swoje prace.

Projekt Wrzepia – aktualne informacje z prac wykopaliskowych <==

O kulturze przeworskiej

Kultura przeworska to kultura archeologiczna epoki żelaza rozwijająca się między III w. p.n.e. a V w. n.e. na terenach obecnej Polski oraz Zakarpacia. Powstała na podwalinach prakultur pomorskiej oraz grobów kloszowych. Dawniej zwana była kulturą wenedzką lub grupą przeworską kultury grobów jamowych. Chociaż geneza powstania nie została zupełnie wyjaśniona, to nazwa pochodzi od miasta Przeworsk, leżącego niedaleko miejscowości Gać (Podkarpacie), gdzie zostało odnalezione cmentarzysko.

Warto przeczytać

OSADNICTWO LUDNOŚCI KULTURY PRZEWORSKIEJ NA RÓWNINACH ZALEWOWYCH W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KOTLINY SANDOMIERSKIEJ<==

IB / Projekt Wrzępia

VIDEO

Galeria zdjęć

Fot. Maciej Mazur

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast