Wiadomości
Trending

1 października – Międzynarodowy Dzień Lekarza

Międzynarodowy Dzień Lekarza jest obchodzony 1 października. To znakomita okazja do tego, aby docenić pracę lekarzy wszystkich specjalności, ich trud włożony w leczenie i ratowanie ludzkiego życia oraz codzienne poświęcenie.

Zawód lekarza jest trudną misją wymagającą nie tylko profesjonalizmu, a czasem heroicznego poświecenia w ratowaniu życia drugiego człowieka. W czasach pandemii koronawirusa lekarze z pozostałym personelem medycznym doświadczają tego w szczególny sposób.

Dlatego, wszystkim lekarzom życzymy spokojnego, bezpiecznego wykonywania zawodu i czerpania radości z pomocy niesionej chorym.

Życzymy też, aby Wasz trud i wkład w rozwój medycyny był doceniany, a poczucie wartości zawodu lekarza towarzyszyło Wam niezmiennie.

Dyrekcja SPZOZ w Brzesku

 

(Przysięga Lekarska)

„Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków uroczyście przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać, służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu; według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazywać należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego; strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych; stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

Przyrzekam to uroczyście!”

SPZOZ Brzesko

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast