ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Czy dojdzie do powtórzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie?

Z przekazanych nam informacji wynika, że nowym Dyrektorem Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie został wybrany Ratownik Medyczny Krzysztof Krzemień, nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jako jedyny z kandydatów nie ma doświadczenia na kierowniczym stanowisku w tym także w placówce ochrony zdrowia a także nie może się poszczycić odpowiednim wykształceniem do sprawowania takiej funkcji. Jedyne co przemawia za jego kandydaturą to bycie kandydatem z ramienia Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w Okręgu Wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Gminy Tarnów a także znajomość z Wicestarostą a zarazem członkiem komisji konkursowej oraz i innymi członkami tej komisji.

Ale od początku.
W dniu 4 kwietnia 2024 r. został ogłoszony konkurs Dyrektora PSPR. Do konkursu przystąpiło czterech kandydatów. Spośród osób kandydujących na stanowisko Dyrektora PSPR w Tarnowie był również Ratownik Medyczny Pan Krzysztof Krzemień oraz Pani Kazimiera Kunecka. Pani Kunecka jako dotychczasowy wieloletni Dyrektor tej Stacji prezentowała kwalifikacje wręcz przytłaczające pozostałych kandydatów. Ukończyła studia magisterskie na wydziale prawa i administracji uzyskując tytuł magistra administracji a także studia magisterskie na wydziale prawa uzyskując tytuł magistra prawa, jest także dyplomowaną pielęgniarką. Ponadto ukończyła 6 semestralne studia podyplomowe na kierunku zarządzanie szpitalem/ administracja zdrowiem publicznym. Zarządza Pogotowiem od ponad 13 lat. Dzięki jej gospodarności placówka notuje milionowe zyski! W ciągu ostatnich lat udało jej się wymienić cały tabor samochodowy, rozbudowała całą infrastrukturę Stacji w tym: wybudowano nowy budynek dyspozytorni medycznej, kompleks garażowy, parking dla samochodów, kapitalny remont budynku przy ul Fatimskiej, Dzięki jej staraniom utworzono nowe filie wyjazdowe w Zakliczynie i w Lisiej Górze oraz wydłużono czas pracy już funkcjonujących filii . Pogotowie przeszło gruntowną reorganizację polegającą na przejęciu oraz zorganizowaniu pracy dyspozytorni obsługującej obszar 7 powiatów. Od kilku lat jest również Liderem Konsorcjum ratownictwa dla 7 powiatów, który skutkuje między innymi zawieraniem umów na świadczenia ratownicze z Narodowym Funduszem Zdrowia dla tych pogotowi, współpracą z Urzędem Wojewódzkim oraz kompleksową obsługą stacji pogotowia tego obszaru. Za jej przyczyną od 2013r ratownicy z tarnowskiego pogotowia zajmują czołowe medalowe miejsca w mistrzostwach międzynarodowych i mistrzostwach Polski oraz regionalnych a ostatnio w ubiegłym roku 2023 załoga z tarnowskiego pogotowia zajęła 1 miejsce na mistrzostwach międzynarodowych w Szczyrku oraz 1 i 2 miejsce na mistrzostwach Polski we Wrocławiu. W 2024 w maju odbyły się IV mazowieckie mistrzostwa regionalne w ratownictwie medycznym będące jednocześnie kwalifikacjami do mistrzostw Polski załoga tarnowskich ratowników zajęła 1 miejsce na 28 załóg z całej Polski. Można by długo wymieniać wszystkie jej zasługi dla Ratownictwa Medycznego z powiatu tarnowskiego. Najlepszą jednak oceną wieloletniej pracy Pani Kuneckiej i z nieznanych powodów zupełnie pominiętą przez Komisję Konkursową jest ocena dokonana przez załogę stacji pogotowia a mianowicie lista poparcia ze 145 podpisami pracowników. W stacji pogotowia jest dobra atmosfera i stabilizacja załogi. Jednakże Komisja Konkursowa nie miała ochoty zajrzeć w dokumentację i w jakikolwiek sposób odnieść się do merytorycznych aspektów najlepszego wyboru. W konkursie kryteria wiedzy i doświadczenia zostały odsunięte na bok. Trudno cokolwiek napisać o Kontrkandydacie Pani Kuneckiej. Ukończył dwuletnie studium zawodowe w zawodzie Ratownik Medyczny – nawet nie zrobił studiów wyższych na kierunku medycznym, pochwalić się za to może tytułem licencjatu z teologii adwentystycznej a także magistrem z pedagogiki – oba kierunki raczej mało przydatne w zarządzaniu Placówką Medyczną. Komisja Konkursowa wybrała Pana Krzemienia stosunkiem głosów 2 do 3. Ale chyba nawet sam Pan Wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma wątpi w jego kompetencje potrzebne do zajmowania stanowiska Dyrektora, zaproponował Pani Kuneckiej dalsze jej zatrudnienie w pogotowiu celem niesienia pomocy w zarządzaniu w związku z jej dotychczasowymi dużymi osiągnieciami w rozwój i pozycję Stacji Pogotowia. Takie zachowanie wzbudza jednoznaczne podejrzenie, że wybór wymienionego kandydata nie był pokierowany jego wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem a co za tym idzie wybór ten nie daje gwarancji rzetelnego pełnienia przez niego obowiązków Dyrektora i tym samym jest to działanie na szkodę Pogotowia. Pracownicy Stacji pogotowia mają bardzo duże obawy, że mozolny trud wykonany przez odchodzącą Panią Dyrektor pójdzie na marne i zapanuje chaos tak jak to już miało miejsce przed objęciem przez nią funkcji Dyrektora.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r, poz. 991 z późn.zm.) przesądza, że kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika. Takie kryterium zostało również przyjęte w przedmiotowym konkursie. Oprócz tego kandydat powinien jeszcze posiadać wykształcenie wyższe, posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż prac oraz nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie. Nie określono żadnych dodatkowych kryteriów podlegających ocenie w ramach konkursu. Oznacza to, że jedynym i wyłącznym kryterium jakim kierowała się komisja konkursowa była wiedza i doświadczenie kandydata dające rękojmię prawidłowego wykonywania przez niego obowiązków. Te cechy zostały uznane za pierwszorzędne i żadne inne kryteria nie były brane pod uwagę ani poddawane ocenie.

Redakcja

Obraz autorstwa stefamerpik na Freepik

blank

Podobne artykuły

2 Comments

 1. Szkoda, że autor peanów na cześć Pani Kuneckiej nie miał odwagi podpisać się własnym nazwiskiem tylko ukrył się pod nic nie znaczącym „redakcja”.
  Autor zapomniał o kilku innych niewątpliwych zasługach Pani Kuneckiej jak np.:
  – nepotyzm, którego przejawem jest zatrudnienie na stanowisku zastępcy pogotowania własnego syna.
  – o stylu zarządzania rodem z PRL’u. I to raczej wczesnego: bliższego okresowi stalinizmu niż dajmy na to Gierka. Objawia się to zastraszaniem ludzi, gnojeniem tych, którzy „podpadli” Pani Kuneckiej, nierównym traktowaniem pracowników, dzieleniu załogi i promowaniu konfidentów.
  – przejawem tego stylu jest również zbieranie wśród pracowników podpisów popierających P. Kunecką. Każdy pracownik ma świadomość tego, że jeśli nie podpisze „listy poparacia” to w przypadku gdy P. Kunecka zostanie ponownie dyrektorem
  (Boże uchowaj nas!) będzie mógł pakować manatki i szukać nowej pracy.
  Na koniec autor powinien spojrzeć w metrykę tak przez niego wychwalanej osoby. Umowa na tym stanowisku podpisywana jest na 6 lat. Proste działania matematyczne pozwalają stwierdzić, że po koniec tej umowy placówką zarządzałaby osoba blisko 80 letnia. Może już czas, by pogotowiem zarządzał ktoś młodszy, któremu nie grozi demencja ?
  Życzyłbym sobie, aby nasi dziennikarze zamiast pisać „reklamy” na zamówienie, trochę się zastanowili i pomyśleli co naprawdę jest lepsze dla społeczeństwa.

Back to top button