ADV
Wiadomości
Trending

24 strażników granicznych rozpoczęło służbę w KaOSG

W poniedziałek 24 młodych ludzi rozpoczęło służbę w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Wśród nowo przyjętych jest 7 kobiet i 17 mężczyzn.

Nowi funkcjonariusze od pierwszego dnia służby do czasu skierowania na kurs podstawowy odbywają w Komendzie Oddziału szereg szkoleń. Pozwalają im one m.in. zapoznać się ze specyfiką służby, jej zadaniami, zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem oraz cyberbezpieczeństwem.

Na jednym ze spotkań, nowo zatrudnieni strażnicy graniczni poznali historię Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, jak również dzieje 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, którego imię nosi i tradycje kontynuuje nowosądecka jednostka SG.

1 Pułk Strzelców Podhalańskich stacjonujący w Nowym Sączu powstał 1 grudnia 1918 r. i był jednym z najszybciej zorganizowanych pułków w niepodległej Rzeczpospolitej. W latach 1918-20 walczył na Spiszu, Orawie, Śląsku Cieszyńskim i w Małopolsce Wschodniej. Od pierwszych dni swego istnienia strzegł również granicy od Muszyny po rejon Nowego Targu. W strukturze organizacyjnej Wojska Polskiego 1 Pułk Strzelców Podhalańskich wchodził w skład 21 Dywizji Piechoty Górskiej. Od 1930 r. szkolił rekrutów Korpusu Ochrony Pogranicza. We wrześniu 1939 r. w składzie Armii „Kraków” wspólnie ze Strażą Graniczną, Obroną Narodową i KOP zabezpieczał doliny rzek: Popradu, Białej i Ropy. Następnie walczył w obronie Nowego Sącza.

Ponadto nowo przyjęci wezmą udział w wyciecze historycznej do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, gdzie znajduje się m.in. część wystawy poświęcona kurierom Polski Podziemnej, wśród której znalazły się przekazane przez rodzinę pamiątki i dokumenty związane z kurierem Polskiego Państwa Podziemnego i żołnierzem 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza – Zbigniewem Rysiem (ps.”Fantom”).

W dniu 24 maja 2024 r. – podczas obchodów Święta Straży Granicznej w Karpackim Oddziale SG – planowane jest uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby.

Przyjęci w tym tygodniu do służby funkcjonariusze w czerwcu br. wyjadą na szkolenie podstawowe oraz bezpośrednio po nim występujące szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej, do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub Wyższej Szkoły SG.

W 2024 roku planowane jest przyjęcie minimum 115 kandydatów zainteresowanych podjęciem służby w Karpackim Oddziale Straży Granicznej.

Przypominamy!

Szczegółowe informacje o rekrutacji kandydatów do służby oraz postępowania kwalifikacyjnego zostały opublikowane na stronie BIP Karpackiego Oddziału SG w dziale Rekrutacja do służby w Straży Granicznej pod adresem https://bip.karpacki.strazgraniczna.pl/s09/rekrutacja-do-sluzby-w/9965,NABOR-DO-SLUZBY-PRZYGOTOWAWCZEJ-W-KARPACKIM-ODDZIALE-SG.html

karpacki.strazgraniczna.pl

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button