ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

240 tysięcy na sport, kulturę i turystykę!

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w 2023 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki. Oferty można składać do 3 marca br.

W tym roku do rozdysponowania jest 240 tysięcy złotych: 110 tysięcy na zadania z zakresu kultury, 120 tysięcy na sport i 10 tysięcy na turystykę. O środki mogą się ubiegać stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne.

Dotowane mogą być wydarzenia kulturalne, edukacyjne czy sportowe w szczególności koncerty festiwale, zawody, przeglądy, występy artystyczne, wystaw czy prelekcje. Można również ubiegać się o środki przeznaczone m.in. na wspieranie sportu osób niepełnosprawnych czy publikacje regionalne, promujące produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu.

Oferty na konkursy należy składać w terminie 8 lutego – 3 marca 2023 r.

Formularze oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań, zasad przyznawania dotacji, terminów oraz wymagań formalnych znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Bochni lub na BIPie

sk

Podobne artykuły

Back to top button