ADV
1
Wiadomości
Trending

3 Kameruńczycy zatrzymani w Krakowie

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie zatrzymali w centrum Krakowa 3 obywateli Kamerunu. Zatrzymanie nastąpiło podczas przeprowadzanej wobec cudzoziemców kontroli legalności pobytu.

W trakcie dalszych czynności ustalono, że dwóch cudzoziemców przybyło z Kamerunu do Turcji, a następnie na Białoruś, gdzie przez okres 8 miesięcy uczyli się języków i pracowali.

Po kilkumiesięcznym pobycie w tym kraju Kameruńczycy postanowili udać się dalej do Europy.

Nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusi do Polski, z czego zdawali sobie sprawę. Następnie taksówką dojechali do Warszawy, gdzie czekał na nich trzeci obywatel Kamerunu, który przywiózł ich do Krakowa i u którego mieli zamieszkać.

Okazało się jednak, że krajan, u którego obywatele Kamerunu mieli się zatrzymać od roku mieszka i pracuje w Polsce niestety również nielegalnie.

W związku z powyższym, postanowieniem sądu dwóch obywateli Kamerunu umieszczono w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Natomiast wobec trzeciego zastosowano środki alternatywne w postaci zgłaszania się co miesiąc do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krakowie, do czasu rozpatrzenia decyzji o przekazaniu stronie niemieckiej.

karpacki.strazgraniczna.pl

Podobne artykuły

Back to top button