ADV
Wiadomości
Trending

35 milionów złotych na południową obwodnicę Szczurowej!

Poprawiają bezpieczeństwo, minimalizują korki, zmniejszą natężenie ruchu w godzinach szczytu oraz niwelują hałas związany z komunikacją. Obwodnice na drogach wojewódzkich pozwalają odseparować tranzyt od ruchu lokalnego. Dzięki rządowemu wsparciu powstaną kolejne. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy Szczurowej otrzymali wspaniałą wiadomość. Budowa obwodnicy Szczurowej otrzymała dofinansowanie na lata 2022-2024 w wysokości 35,4 mln zł!

Budowa południowej obwodnicy Szczurowej to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, ale i ograniczenie tranzytu, który mocno doskwiera mieszkańcom na odcinku planowanym do modernizacji. W ramach inwestycji powstanie m.in. droga klasy G długości około prawie 4,5 km, w tym dwa ronda i dwa skrzyżowania skanalizowane. Będą również bezpieczne przejściach dla zwierząt. Całkowity szacunkowy koszt realizacji zadania to 59 mln zł.

– Kolejne świetne wiadomości dla naszego regionu! Jest mi niezmiernie miło, że dzięki moim staraniom z rezerwy budżetu państwa, decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego trafi 35 mln zł. dofinansowania na obwodnicę Szczurowej.

Koszt całkowity realizacji inwestycji to 59 mln zł – mów poseł Józefa Szczurek Żelazko.

Dzięki rządowemu dofinansowaniu w Małopolsce powstaną trzy kolejne arterie komunikacyjne. Będą to:
•    Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 – Etap II od węzła POK do DW 794 – kwota dofinansowania na lata 2022-2024: 35 mln zł,
•    Obwodnica Brzeszcz – kwota dofinansowania na lata 2024-2026: 39,6 mln zł,
•    Obwodnica Szczurowej – kwota dofinansowania na lata 2022-2024: 35,4 mln zł.

Zadanie obejmuje budowę południowej obwodnicy miejscowości Szczurowa w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 od km 0+000,00 do km 4+446,05 (kilometraż roboczy) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej 768 na odc. 071 od km 1+891,49 do km 2+034,52, rozbudową drogi wojewódzkiej 964 na odc. 550 od km 2+565,47 do km 2+715,19 oraz rozbudową drogi gminnej 250545K od km 0+049,07 do km 0+077,23 (kilometraż roboczy) oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowościach: Niedzieliska, Szczurowa, Rylowa, gm. Szczurowa oraz miejscowości Borzęcin, gm. Borzęcin, powiat brzeski, województwo małopolskie.

– Rząd Pana Premiera Morawieckiego na dofinansowanie zadań obwodnicowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczył ponad 4,5 mld zł. Z tej puli do Małopolski trafi 110 mln złotych na budowę obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej 794, obwodnicy Brzeszcz i Szczurowej. To dobry czas dla Małopolski i doskonałe świąteczne prezenty dla Małopolan. Mieszkańcy czekają na te drogi.

Dziękuję Panu Premierowi za te dobre wiadomości. Obwodnice na drogach wojewódzkich to nowa jakość życia dla Mieszkańców – to oddech ulgi, większe bezpieczeństwo, ale też teraz – w dobie walki z pandemią – bodziec napędzający gospodarkę, bo dzięki tym inwestycjom utrzymujemy lokalne miejsca pracy – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) zostanie dofinansowanych 51 obwodnic. Przyznane dofinansowanie, dla wszystkich zadań obwodnicowych, wyniesie ponad 4,5 mld zł. Maksymalny poziom dofinansowania, jednego zadania obwodnicowego, może wynieść 80%.

Nowe obwodnice w Małopolsce

Priorytetem dla rządu jest bezpieczeństwo na drogach. Nowe arterie i wdrożone zmiany w przepisach skuteczniej chronią pieszych i innych uczestników ruchu drogowego przed wypadkami czy piratami drogowymi.

Nowe inwestycje infrastruktury drogowej i otrzymane wsparcie finansowe ze środków rządowych przyczyni się również do przyciągania nowych inwestorów. Dobra sieć dróg oraz obwodnic to konkurencyjność regionów.

muw.pl / IB

Podobne artykuły

Back to top button