Wiadomości

450 tys. zł na wsparcie ratowników wodnych

Utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych na wodach śródlądowych i przybrzeżnych, kąpieliskach oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych – to zadania, które zostaną dofinansowane w ramach konkursu z zakresu ratownictwa wodnego. W tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel 450 tys. zł z budżetu.

Jednym z priorytetów działania Województwa Małopolskiego jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego regionu, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby wspierać wszystkie służby, które za nie odpowiadają. Poprawa efektywności działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Małopolan i turystów to bardzo istotne zadanie, które konsekwentnie wspieramy finansowo – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkurs skierowany jest do małopolskich organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. 

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ogłoszeniem konkursu. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod numerem tel. 12 63-03-531. 

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 2 kwietnia 2020 r. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 r.

O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do UMWM, a nie data stempla pocztowego.

malopolska.pl

Tagi
Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast
Close