ADV
blank
Wiadomości
Trending

Brzesko. 6 milionów złotych na rozwój infrastruktury drogowej z Funduszu Leśnego / zdjęcia

W siedzibie Nadleśnictwa Brzesko, Posłowie Józefa Szczurek-Żelazko, Piotr Sak, Norbert Kaczmarczyk oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł, wręczyli promesy na realizację kolejnych wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Małopolsce.

Środki trafiły do:

Starostwa Powiatowego w Brzesku na realizację zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 1446K Iwkowa – Lipnica Dolna w miejscowości Iwkowa w km 0+000 – 4+785” – w kwocie 2 000 000,00 zł.

Starostwa Powiatowego w Bochni na realizację zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 2085K Chełm – Zawada na odcinku w km 5+714-6+900 w miejscowości Nieprześnia” – w kwocie 2 200 000,00 zł.

Gminy Borzęcin na realizację zadania:

„Modernizacja części drogi gminnej nr 250002K „Borzęcin Górny – Czarnawa” na działce ew. Nr 4343 w miejscowości Borzęcin” – w kwocie 121 500,00 zł.

Gminy Brzesko na realizację zadania:

„Remont drogi gminnej nr 250702K ul. Czerwona Droga w miejscowości Okocim” – w kwocie 436 000,00 zł.

Gminy Dębno na realizację zadania:

„Remont drogi gminnej nr 250225K Dębno – Na Dębczak w km 0+370-2+115 w miejscowości Dębno – powiat brzeski” – w kwocie 768 000,00 zł.

Gminy Skrzyszów na realizację zadania:

„Remont drogi gminnej nr 200590K w Szynwałdzie o długości 975 mb” – w kwocie 260 000,00 zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na remonty oraz modernizację dróg w Małopolsce. Poseł Józefa Szczurek – Żelazko podkreśliła znakomitą współpracę miedzy parlamentarzystami, lokalnymi samorządami oraz Lasami Państwowymi, która przynosi korzyści dla dobra wspólnego. – Środki, które trafiają właśnie do samorządów gminnych pozwalają zrealizować te zadania, na które mieszkańcy od dawna już czekali – podkreśliła Poseł Szczurek – Żelazko. – Nasza współpraca przynosi efekty, widzimy, że ostatnio sporo środków wpływa do lokalnych samorządów co służy nam wszystkim. – dodała.

Dzisiaj mamy możliwość korzystania z dużych środków z różnych programów rządowych, ale również tych mniejszych, które pozawalają wspierać lokalne inicjatywy, dzięki współpracy na różnych poziomach administracyjnych – Dzisiaj ponad 6 milionów trafia do lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, można powiedzieć, że Lasy Państwowe otwierają swoje zielone serca na potrzeby lokalnych jednostek samorządu terytorialnego. Widzimy to bardzo duże wsparcie kierowane dla samorządów, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Klubów Sportowych. Widać również, że ta społeczna odpowiedzialność Lasów Państwowych jest na zupełnie innym poziomie niż miało to miejsce chociażby jeszcze kilka lat temu za co serdecznie dziękuję – podkreśla Poseł Piotr Sak.

Gratuluję skuteczności samorządom, bo dzisiaj samorząd to nie jest tylko miejsce pracy, lecz jest to wielka odpowiedzialność i miejsce gdzie muszą działaś sprawni menagerowie, czego dowodem jest dzisiejsze spotkanie, które pokazuje skuteczność pozyskiwania środków. – Lasy Państwowe tylko w tym roku przekazały ponad 60 mln zł na realizowanie inwestycji na terenie województwa małopolskiego. Przed Państwem wielka odpowiedzialność, gdyż obszary wiejskie się zmieniają co wiąże się z kolejnymi inwestycjami realizowanymi na naszym terenie tj.: DPS, infrastruktura, wspieranie szpitali. – dodał Poseł Norbert Kaczmarczyk

Jeżeli będziemy potrafili współdziałać na różnych szczeblach administracji państwowej, samorządowej to te efekty zawsze będą dobre i optymalne. Przez blisko 100 lat Lasy Państwowe prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśna, która polega na tym, że powierzchni terenów leśnych nie ubywa, wrasta przy tym również produkcyjność naszych lasów, gdzie drewno jest surowcem jak najbardziej ekologicznym i odnawialnym. Otwartość w wymiarze dostępności środków funduszu leśnego na partycypacje w kosztach przebudowy i budowy dróg pojawiła się w ostatnim okresie, gdzie dzisiaj ten efekt dobrze prowadzonej gospodarki leśnej w wymiarze środowiskowym jak i ekonomicznym daje możliwość wsparcia lokalnych samorządów. – Przez ostatnie dwa lata blisko 100 mln złotych przy dobrym współdziałaniu Państwa parlamentarzystów, samorządowców oraz Lasów Państwowych trafiło do samorządów z terenu RDLP w Krakowie ze Środków Funduszu Leśnego. Chcemy otwierać się na ludzi, chcemy współuczestniczyć w ważnych przedsięwzięciach. Poprawa infrastruktury drogowej znacząco wpływa na efektywność gospodarki leśnej, wspomaga zrównoważone zarządzanie lasami i ochronę środowiska naturalnego. Ważna jest także poprawa warunków technicznych dróg i dojazdów przeciwpożarowych do lasów. Działamy z korzyścią dla wszystkich stron – powiedział Paweł Szczygieł, Dyrektor RDLP w Krakowie.

Środki z Funduszu Leśnego pokrywają 90 procent kosztów dotowanej inwestycji drogowej.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

Fot. Maciej Mazur

blank

Podobne artykuły

Back to top button