ADV
Wiadomości

Aktywni seniorzy Gminy Borzęcin

Uruchomienie Klubu Senior+ na terenie gminy Borzęcin coraz bardziej pokazuje, że osoby 60+ warto wspierać, aby mogły na co dzień podejmować różne formy aktywności.

Klub Seniora to miejsce, gdzie seniorzy rozwijają własne pasje, zainteresowania, umiejętności, czerpią nowe wiadomości, ale równocześnie przekazują innym swoje doświadczenia.

Działalność Klubu to bieżąca organizacja zajęć, warsztatów, prelekcji, wykładów, spotkań itp., które służą osiągnięciu określonych celów. W minionym czasie seniorzy z pełnym zaangażowaniem podchodzą do realizacji założonych działań, starając się w ten sposób aktywizować społecznie nowe osoby w organizowane przez siebie spotkania.

Klubowicze w ramach swojej działalności założyli grupę teatralną i z chęcią wcielają się w aktorów na scenie, pokazując tym samym, że „wiek to tylko liczba”. Mieszkańcy gminy Borzęcin mogli zauważyć działalność Klubu poprzez występ na inauguracji XI Dni Gminy Borzęcin, spotkaniach autorskich (m.in. z poetą Józefem Baranem), zjazdach Klubów Seniora, udział w Borzęcińskiej Dysze, jak również w X Międzynarodowych Senioraliach i spotkaniach z przedstawicielami służb mundurowych, tj. straż i policja. Nasza działalność to także wyjazdy, dzięki którym seniorzy mogą poznać walory zarówno turystyczne, kulturowe, jak i historyczne danego miejsca.

Cieszy Nas fakt, że działania związane z uruchomieniem placówki dają owoce w postaci uśmiechów na twarzy Naszych seniorów, a przede wszystkim ich wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie i Gminnemu Ośrodkowi Kultury, którzy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizują spotkania, gdzie seniorzy są stawiani na pierwszym miejscu – mówi Katarzyna Ciochoń, kierownik GOPS Borzęcin.

ug

blank

Podobne artykuły

Back to top button