ADV
Wiadomości
Trending

Będzie bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Maszkienicach w gminie Dębno / zdjęcia

Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy na temat tego programu. Opowiedzieli o nim wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz jeden z tegorocznych beneficjentów – wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

– Systemy monitoringu, doświetlanie miejsc uważanych za niebezpieczne, modernizowanie przejść dla pieszych, ciekawe akcje profilaktyczne – to konkretne wymiary lokalnego bezpieczeństwa. I właśnie takie zadania mogły otrzymać dofinansowanie w ramach rządowego program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 Wspieranie inicjatyw lokalnych

Koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji program ma już czwartą edycję. W odnowionej postaci został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z 9 sierpnia 2022 r.

Wieloletni program rządowy „Razem bezpieczniej” to przestrzeń wspólnej pracy administracji rządowej i samorządowej, z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach. Bo taki jest nadrzędny cel programu: podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach podejmowanych inicjatyw wspierane były przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).

Blisko 600 tys. zł na 6 projektów

– W 2022 roku do naszego województwa z rządowego programu „Razem bezpieczniej” trafi blisko 600 tys. zł. Przy niewielkim procentowo udziale środków własnych samorządów zrealizowanych zostanie łącznie 6 zadań podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców – przekazuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zgodnie z założeniami w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe mogły składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w ramach:

  • celu szczegółowego nr 1 – „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”;
  • celu szczegółowego nr 2 – „Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania”.

Wojewoda Małopolski zawarł porozumienia z 5 jednostkami samorządu terytorialnego. Łączna wartość dofinansowania dla 6 zadań wynosi 582 258 zł. Realizację projektów przewidziano do końca bieżącego roku. Na każdy projekt została przeznaczona kwota ok. 100 000 zł. Powiat limanowski otrzymał dofinansowanie na 2 zadania.

– Na realizację programu w skali całego kraju w 2022 roku w budżecie państwa została zabezpieczona kwota 12 000 000 złotych. Do dofinansowania finalnie wskazanych zostało 135 projektów – dodaje wojewoda Kmita.

Lista wszystkich projektów, które uzyskały dofinansowanie z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. W. Stasiaka na lata 2022-2024 dostępna jest tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/program-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stasiaka

Będzie bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Maszkienicach w gminie Dębno

W gminie Dębno zostanie zrealizowane zadanie pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Dębno poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 25021K w miejscowości Maszkienice”.

– Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności pieszych w ruchliwej lokalizacji w miejscowości Maszkienice – w sąsiedztwie szkoły, przedszkola i boiska sportowego oraz biblioteki i domu ludowego – mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Realizacja zadania będzie polegać na wybudowaniu wyniesionego powyżej poziomu drogi przejścia dla pieszych, które będzie stanowiło jednocześnie próg zwalniający. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także budowę oświetlenia ulicznego z lampami solarnymi.

Na to zadanie samorząd gminy otrzyma dotację w wysokości 92 308 zł. Wartość zadania to ok. 118 tys. zł.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

blank

Podobne artykuły

Back to top button