ADV
Wiadomości

Bezdomna mieszkanka Mołdawii uzyskała pomoc od Straży Granicznej w Tarnowie

Funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie pośredniczyli w uzyskaniu przez bezdomną obywatelkę Mołdawii pomocy w dobrowolnym powrocie.

37-letnia kobieta została przekazana funkcjonariuszom tarnowskiej Placówki SG przez funkcjonariuszy Policji, którzy zatrzymali cudzoziemkę dzień wcześniej w jednej z miejscowości powiatu tarnowskiego.

Mołdawianka nie posiadała przy sobie dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP. Oświadczyła, że zgubiła swój paszport i nie zgłosiła tego faktu odpowiednim organom. Posiadała przy sobie jedynie mołdawski dowód osobisty. Dane kobiety funkcjonariusze potwierdzili w jednym z systemów.

Ustalono, że cudzoziemka wjechała do Polski na podstawie paszportu biometrycznego z terytorium Republiki Słowacji w styczniu 2023 r. i od tamtego czasu przebywała nieprzerwanie w obszarze państw członkowskich Schengen. Przekroczyła dopuszczalny czas pobytu i zaistniały przesłanki do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Komendant PSG w Tarnowie wszczął postępowanie administracyjne wydał decyzję o zobowiązaniu obywatelki Mołdawii do powrotu w terminie 30 dni z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP oraz strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

W związku z tym, że cudzoziemka oświadczyła, że jest osobą bezdomną, konieczne było podjęcie czynności umożliwiających uzyskanie pomocy w dobrowolnym powrocie do swojego kraju. Za pośrednictwem Komendanta Placówki SG w Tarnowie cudzoziemka złożyła stosowny wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Pomoc w dobrowolnym powrocie została kobiecie udzielona za pośrednictwem Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Mołdawianka opuściła więc pomieszczenia placówki w celu skorzystania z przyznanej pomocy w powrocie do ojczystego kraju.

foto: PSG w Tarnowie
PSG w Tarnowie

Podobne artykuły

Back to top button