ADV
Wiadomości

Bieżąca sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Brzeskim / 2 kwietnia 2020 r.

Na dzień 2 kwietnia 2020 r. mamy 14 potwierdzonych zakażeń w Powiecie Brzeskim. Praktycznie wszystkie gminy za wyjątkiem Gminy Czchów mają już potwierdzone przypadki koronawirusa. Najgorzej sytuacja wygląda w Gminie Brzesko, gdzie już 8 osób jest zakażonych. Stawia to Powiat Brzeski w smutnej czołówce w Województwie Małopolskim – utrzymujemy się na czwartej pozycji pod względem liczby zakażeń.

W czwartkowe popołudnie 2 kwietnia 2020 r. na twitterze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pojawiła się niestety zmiana o sposobie przekazywania informacji nt liczby zachorowań i ewentualnych zgonów związanych z epidemią koronawirusa. Dotychczas było to źródło szybkich i cennych informacji również w odniesieniu bo tego jak rozwija się epidemia w Powiecie Brzeskim. Z pewnością utrudni to dostęp do rzetelnych danych i będzie okazją do niepotrzebnych spekulacji. 

– W związku z pytaniami o raporty dotyczące koronawirusa informujemy, że Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie był w tym zakresie tylko pośrednikiem, pozyskiwaliśmy te dane wtórnie. Wobec coraz większej liczby przypadków potrzebne jest skrócenie tej ścieżki. Gospodarzem tematów i danych sanitarno-epidemiologicznych była i jest Inspekcja Sanitarna. Pytania o bieżące dane z zakresu sanitarno-epidemiologicznego prosimy kierować bezpośrednio do WSSE – czytamy na na twitterze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wg informacji jakie przekazuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nt sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu brzeskiego sytuacja na dzień 2 kwietnia 2020 r. przedstawia się następująco: u czternastu mieszkańców Powiatu Brzeskiego badania laboratoryjne potwierdziły pozytywny wynik zakażenia wirusem COVID-19. Z tej grupy trzy osoby zostały poddane hospitalizacji, a jedenaście znajduje się w izolacji domowej. Kwarantanną domową objęte jest aktualnie 1393 osoby.

Liczba zarażonych koronawirusem wg gmin:

Gmina Brzesko – 8

Gmina Borzęcin – 2

Gmina Dębno -1

Gmina Gnojnik – 1

Gmina Iwkowa – 1

Gmina Szczurowa – 1

Gmina Czchów – 0

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 2946/57 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

– Apeluję jeszcze raz do wszystkich, nie bagatelizujmy sytuacji, nie traćmy czujności — pozostańmy w domach – apelował w poniedziałek 30 marca 2020 r. minister Łukasz Szumowski.

WAŻNE – procedura informowania nt zakażeń i zgonów

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej podejrzeniami o ukrywaniu przypadków zgonów w codziennej statystyce przedstawiającej sytuację epidemiologiczną warto jednak poznać procedurę przekazywania danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów związanych z koronawirusem.

Informacje o zgonach i potwierdzonych przypadkach przekazywane są na poziom wojewódzki i centralny przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych właściwych terenowo dla obszaru działania na podstawie zgłoszeń przekazanych przez lekarzy stwierdzających zgon. Art. 27 ust 1 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi, że lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Ustęp 4 tego artykułu mówi, że zgłoszenie zgonu musi zawierać rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej, charakterystykę podstawowych objawów klinicznych, okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka, charakterystyki biologicznego czynnika zakaźnego oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej. Zgon jest opisywany na specjalnym formularzu (ZLK-5 formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej) i przekazany musi zostać do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Jeśli Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) otrzyma w meldunku epidemiologicznym wykazany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego  (PSSE) przypadek jako związany z COVID19 i zostanie to potwierdzone na podstawie informacji przekazanych do WSSE, wtedy zgon zostanie uwzględniony w statystykach. WSSE opiera się na codziennych meldunkach z PSSE przekazywanych do godziny 13.00. Następnie informacje zbiorcze przekazywane są z województwa do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ministerstwa Zdrowia.

 

IB / wsse.waw.pl/

Podobne artykuły

Back to top button