ADV
Wiadomości

Blisko 2 miliony złotych na sport w Małopolsce

Zarząd Województwa Małopolskiego podczas 356. posiedzenia przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu „Małopolska na sportowo”. Ponadto zarząd zdecydował o zwiększeniu alokacji m.in. w zadaniu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji”.

Małopolska na sportowo

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 1,9 mln złotych.

Małopolska stawia na sport i także pod tym względem ma ogromny potencjał. Nasz region wychował wielu wybitnych sportowców, którzy zdobywają medale na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Małopolska na sportowo jest okazja do tego, aby wesprzeć inicjatywy, na których będą reprezentować się m.in. nasi sportowcy – Małopolanie. Zachęcam do składania ofert w konkursie i dołączenia do małopolskiej drużyny – mówi marszałek Witold Kozłowski.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej, polegające na:

  1. organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;
  2. upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 30 marca 2022 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski z listy rezerwowej z dofinansowaniem

25 stycznia zarząd województwa zwiększył alokację aż w czterech konkursach: Obniżenie poziomu niskiej emisji, Rozwój lokalnych zasobów subregionów, Rewitalizacja miast średnich i małych, Odnowa obszarów wiejskich.

W pierwszym przypadku możliwe było wybranie kolejnych aż 7 projektów z listy rezerwowej, a tym samy dofinansowanie wszystkich 58 zadań na kwotę ponad 110 milionów złotych. Przeznaczyliśmy także dodatkowych ponad 5 milionów na projekt pn. „Kraina Śpiącego Wulkanu – III etap rozbudowy całorocznej stacji turystycznej jako element rozwoju subregionalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” złożony przez Czorsztyn-Ski. W ramach „Rewitalizacja miast średnich i małych” wybraliśmy kolejne 2 projekty z listy rezerwowej na łączną kwotę ponad 4,5 mln złotych, których beneficjentami są Gmina Brzeszcze i Gmina Dobczyce, a także 2 projekty z listy rezerwowej w konkursie „Odnowa obszarów wiejskich”, których beneficjentami są Gmina Szczucin i Gmina Kalwaria Zebrzydowska. W tym przypadku to blisko 3,4 mln złotych – tłumaczy wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkursy te realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

.malopolska.pl

Podobne artykuły

Back to top button