ADV
blank
Wiadomości
Trending

Borzęcin. Dobre wiadomości dla seniorów

blankPozytywnie zakończyły się starania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury dot. pozyskania funduszy na utworzenie na terenie gminy Borzęcin Klubu Senior+. W dniu 6 kwietnia br. otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu oferty.

Gmina Borzęcin planuje utworzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą Klub „Senior+”, działającego w ramach struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W marcu br. Rada Gminy Borzęcin podjęła uchwałę zatwierdzającą utworzenie Klubu Senior+, którego celem jest korzystanie przez seniorów z oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz wzajemna integracja i samopomoc.

Motywacją do starań o utworzenie Klubu Senior+ stały się, zakończone sukcesem, działania aktywizujące na rzecz seniorów, realizowane w ramach różnych projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie. W maju 2021 r. w Budynku Wielofunkcyjnym w centrum Borzęcina miała miejsce Inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora, w której udział wzięli włodarze gminy, dyrektorzy instytucji działających na terenie Borzęcina, przedstawiciele Stowarzyszenia „Manko” oraz 30 seniorów, którzy reprezentowali wszystkie sołectwa. Podczas spotkania wręczono Karty Seniora uprawniające do korzystania z katalogu usług i zniżek zaproponowanych przez partnerów krajowych i lokalnych. Spotkanie było okazją do wręczenia Urzędowi Gminy Borzęcin oraz Fundacji MAGMA im. Ronalda Reagana, certyfikatów „Gmina Przyjazna Seniorom”.

Z kolei w miesiącach wakacyjnych minionego roku, w ramach Projektu „Rozwój Pomocy Społecznej” finansowanego z dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy częściowym wkładzie własnym gminy zaktywizowanych zostało kolejnych 30 seniorów. Projekt miał na celu zwiększenie u seniorów świadomości występujących zagrożeń ze strony środowiska poprzez integrację ze społeczeństwem i nawiązanie sieci znajomości i powiązań dających poczucie bezpieczeństwa oraz atmosferę wzajemnej pomocy. Uczestnicy spotkali się z animatorem, dietetykiem i fizjoterapeutą oraz dzielnicowym. Podczas zajęć z animatorem spędzili czas przy kawie i ciastku, śpiewając piosenki biesiadne oraz słuchając zabawnych anegdot i dowcipów. Dietetyk i fizjoterapeuta natomiast, po wykładzie dot. zdrowego stylu życia i sposobów odżywiania osób starszych, zaprezentowali ćwiczenia sprzyjające zachowaniu dłużej tężyzny fizycznej i codziennej aktywności. Z kolei spotkanie z dzielnicowym, pozwoliło uczestnikom zdobyć wiedzę z zakresu aktualnych zagrożeń oraz zadać pytania dot. nurtujących ich spraw związanych z bezpieczeństwem seniora. W ramach projektu zorganizowane zostały praktyczne zajęcia z samoobrony oraz pogadanka nt. cyberprzemocy. Ostatnim wydarzeniem były zajęcia ruchowe z trenerem w bratucickim lesie, a następnie wspólne biesiadowanie przy kiełbasce z grilla.

– Dzięki uczestnictwie w projekcie, seniorzy nawiązali nowe znajomości, mieli okazję wymienić doświadczenia, a także nabyć wiedzę dot. zagrożeń ze strony mediów. Przede wszystkim jednak wyszli z domu i wzmocnili swoje poczucie przynależności do społeczeństwa, odgrywania w niej równoważnej roli z innymi grupami, a także wsparcia osób potrzebujących swoim wolnym czasem i indywidualnym życiowym doświadczeniem – mówi Katarzyna Ciochoń – kierownik GOPS Borzęcin.

Jesień minionego roku również obfitowała w wydarzenia związane z aktywnością osób star-szych. W połowie września kilkunastu seniorów z terenu gminy oraz pracownicy GOPS w Borzęcinie wzięli udział w VIII Ogólnopolskich Senioraliach organizowanych przez Stowarzyszenie „Manko” oraz Urząd Miasta Krakowa. Wydarzenie to katalog atrakcji dla seniorów, rozpowszechnianie informacji o zdrowiu, aktywnym trybie życia oraz organizacjach i stowarzyszeniach zrzeszających osoby starsze. Udział w imprezie ma celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie ich poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, prozdrowotnej.

Zachęcamy do śledzenia oferty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie na stronie www.naszops.borzecin.pl


(kc)

blank

Podobne artykuły

Back to top button