ADV
Wiadomości

Borzęcin / Drogi dojazdowe do pól po remoncie / zdjęcia

Aż 9 odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych zmodernizowała w 2021 roku gmina Borzęcin w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do pól” współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Prace prowadzono w sołectwach: Bielcza, Borzęcin Górny, Łęki, Jagniówka i Przyborów, a robotami objęto odcinki dróg o długości blisko 3 kilometrów. Dzięki zrealizowanej inwestycji w znacznym stopniu poprawił się dojazd do upraw rolnych, jak również komfort przemieszczania się użytkowników tych dróg.

 W ramach realizacji zadania wykonano:

 1. Przebudowę drogi dojazdowej do pól „Grobla” w miejscowości Bielcza, dz. nr 2214 o długości 612 m i szerokości 3 m, w nawierzchni tłuczniowej – koszt 61 152,03 zł. Zakres robót obejmował: rozebranie 1 przepustu i wykonanie nowego fi 40 cm, korytowanie na głębokość 20 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 • DSC 3956DSC 3957DSC 3958DSC 3959DSC 3960DSC 3961DSC 3962DSC 3963DSC 3964DSC 3965DSC 3966DSC 3967DSC 3968DSC 3969
 1. Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bielcza, dz. nr 2409 o długości 150 m i szerokości 3,5 m, w nawierzchni tłuczniowej – koszt 21 559,66 zł. Zakres robót obejmował: rozebranie istniejących przepustów i wykonane nowych, korytowanie na głębokość 20 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 • DSC 3970DSC 3971DSC 3972DSC 3973DSC 3974DSC 3975DSC 3976DSC 3977DSC 3978DSC 3979
 1. Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzęcin (przysiółek Czarnawa) dz. nr 4459 o długości 330 m i szerokości 3,2 m, w nawierzchni bitumicznej – koszt 60 752,22 zł. Zakres robót obejmował: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych grysowo-żwirowych grubość 5 cm, mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym – grubość warstwy do 10 cm.
 • DSC 3018DSC 3019DSC 3020DSC 3021DSC 3022DSC 3023DSC 3024DSC 3025DSC 3026DSC 3027DSC 3028DSC 3945DSC 3946DSC 3947DSC 3948DSC 3949DSC 3950DSC 3951DSC 3952DSC 3953DSC 3954DSC 3955
 1. Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzęcin – Jagniówka, dz. nr 94, 116 o długości 380 m i szerokości 3 m w nawierzchni tłuczniowej – koszt 30 948,73 zł. Zakres robót obejmował: korytowanie na głębokość 20 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 • DSC 3911DSC 3912DSC 3913DSC 3914DSC 3915DSC 3916DSC 3917DSC 3918DSC 3919DSC 3920DSC 3921DSC 3922DSC 3923DSC 3924DSC 3925DSC 3926DSC 3927DSC 3928DSC 3929
 1. Przebudowę drogi dojazdowej do pól „Zastodola” w miejscowości  Łęki, dz. nr 955 o długości 250 m i szerokości 3,0 m w nawierzchni tłuczniowej – koszt 21 549,01 zł. Zakres robót obejmował: korytowanie na głębokość 20 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
 • DSC 4047DSC 4048DSC 4049DSC 4050DSC 4051DSC 4052DSC 4053DSC 4054
 1. Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przyborów dz. nr 2720 o długości 235 m i szerokości 3 m, w nawierzchni bitumicznej – koszt 40 940,06 zł. Zakres robót obejmował: korytowanie do głębokości 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych grysowo-żwirowych grubości  5 cm, mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym – grubość warstwy do 10 cm.
 • DSC 3030DSC 3031DSC 3032DSC 3033DSC 3035DSC 3036DSC 3037DSC 3038DSC 3039DSC 3040DSC 3042DSC 3043DSC 3044DSC 3045DSC 3046DSC 3047DSC 3048DSC 3049DSC 3050DSC 3051DSC 3052DSC 3053DSC 3054DSC 3055DSC 3056DSC 3057DSC 3058DSC 3059DSC 3060DSC 3061DSC 3062DSC 3063DSC 4023DSC 4024DSC 4025DSC 4026DSC 4027DSC 4028DSC 4029DSC 4030DSC 4031DSC 4032DSC 4033DSC 4034DSC 4035
 1. Przebudowę drogi dojazdowej do pól „Przedewsie” w miejscowości Przyborów, dz. nr 1959 o długości 250 m i szerokości 3,0 m, w nawierzchni tłuczniowej – koszt 38 800,47 zł. Zakres robót obejmował: rozebranie 2 przepustów z rur betonowych i wykonanie nowych fi 40 cm i 60 cm,czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna, skarp, grubość namułu 20 cm, korytowanie na głębokość 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 • DSC 4010DSC 4011DSC 4012DSC 4013DSC 4014DSC 4015DSC 4016DSC 4017DSC 4018DSC 4019DSC 4020DSC 4021DSC 4022
 1. Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przyborów, dz. nr 2916 o dł. 200 m i szer. 3,0 m, w nawierzchni tłuczniowej – koszt 21 378,51 zł. Zakres robót obejmował: rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych i wykonanie nowego fi 40 cm, korytowanie na głębokość 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 • DSC 4036DSC 4037DSC 4038DSC 4039DSC 4040DSC 4041DSC 4042DSC 4043DSC 4044DSC 4045DSC 4046
 1. Przebudowę drogi dojazdowej do pól „Borowa” w miejscowości Borzęcin na dz. nr 1628 o dł. 350 m i szer. 3,5 m, w nawierzchni bitumicznej – koszt 67 622,90 zł. Zakres robót obejmował: wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 5 cm, mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym.
 • DSC 3009DSC 3010DSC 3011DSC 3012DSC 3013DSC 3014DSC 3015DSC 3016DSC 3017DSC 3930DSC 3931DSC 3932DSC 3933DSC 3934DSC 3935DSC 3936DSC 3937DSC 3938DSC 3939DSC 3940DSC 3941DSC 3942DSC 3943DSC 3944

Łączna wartość w/w robót zamknęła się kwotą 364 tysiące 704 złote, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosło 180 tysięcy 443 złote, a środki własne Gminy Borzęcin to kwota 184 tysiące 261 złotych.

borzecin.pl / [tell]

Podobne artykuły

Back to top button