ADV
EdukacjaWiadomości

Borzęcin / Nowy sprzęt do nauki zdalnej dla szkół

5 grudnia 2022 r. w Muzeum Okręgowym w Tarnowie odbyło się wręczenie promes w ramach projektu pod nazwą „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet edukacyjny II”. Dzięki podjętym staraniom, Gmina Borzęcin otrzymała środki w wysokości 74 tysięcy 963 złote 18 groszy na zakup narzędzi do nauki zdalnej dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina. Celem głównym grantu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez zakup przez organ prowadzący sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

– W ramach otrzymanej promesy zakupimy 20 laptopów, monitor interaktywny, projektor, pakiet biurowy OFFICE, 10 kamerek internetowych oraz tablet wraz oprogramowaniem MÓWIK. Wymieniony asortyment został wcześniej określony w ramach zapotrzebowania zgłaszanego przez szkoły. Zakupiony sprzęt usprawni procesy edukacyjne w poszczególnych jednostkach – mówi Tadeusz Żurek, zastępca wójta Gminy Borzęcin.

Warto podkreślić, że skutecznością wykazało się również Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach, które prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową, pozyskując kwotę 24 tysiące 999 złotych 99 groszy, w ramach której zakupione zostaną 3 monitory interaktywne.

borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button