ADV
SportWiadomości

Borzęcin. Środki na profilaktykę antyalkoholową rozdysponowane

16 maja 2024 r. zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Borzęcin w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku wytypowane zostały oferty do realizacji.

Kwota 55 000 zł przeznaczona zostanie na pozalekcyjne zajęcia sportowe, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin oraz organizację warsztatów i zajęć edukacyjno – informacyjnych.

Zadanie publiczne w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku:

a) pozalekcyjne zajęcia sportowe:

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego – otrzymało dotację w wysokości – 13 000,00 zł,
Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości – otrzymało dotację w wysokości – 9 000,00 zł,
Gminny Klub Sportowy – otrzymał dotację w wysokości – 6 000,00 zł,
Stowarzyszenie Fightman – otrzymało dotację w wysokości – 2 000,00 zł.

b) zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie – otrzymała dotację w wysokości – 10 460,00 zł,
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy – otrzymała dotację w wysokości – 9 540,00 zł,

c) organizacja warsztatów i zajęć edukacyjno – informacyjnych:
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Borzęcinie – otrzymała dotację w wysokości – 3 000,00 zł,
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach – otrzymało dotację w wysokości – 1 000,00 zł,
Stowarzyszenie Aktywni Rodzice dla Borzęcina „SPRYT” – otrzymało dotację w wysokości – 1 000,00 zł.

borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button