ADV
Wiadomości

Brzeski „Kopernik” – szkołą modelową

W maju bieżącego roku Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku otrzymało oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się do elitarnego grona szkół województwa małopolskiego w projekcie HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej jako tzw. szkoła modelowa. Przez dwa lata: 2021/2022 i 2022/2023 przeprowadzimy pod okiem ekspertów modernizacyjne zmiany, które dotyczyć będą dydaktyki, organizacji szkoły, jej infrastruktury cyfrowej, a także rearanżacji przestrzeni. Jesteśmy jedną z 22 szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących Małopolski, które realizować będą projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”.

HUMINE https://humine.pl to projekt, który powstał dzięki decyzjom Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach Pakietu Edukacyjnego – Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jako odpowiedź na potrzeby transformacji cyfrowej związane z pandemią COVID – 19, ale zakłada także stworzenie regionalnego modelu modernizacyjnej transformacji szkół i dostosowania ich do wyzwań 3 dekady XXI wieku. W jego trakcie nauczyciele nabywać będą nowe kompetencje metodyczne i cyfrowe oraz realizować mini-projekty z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in.: pracowni robotycznej i Wirtualnej Rzeczywistości. Uczniowie będą współtworzyć atrakcyjne projekty edukacyjne w ramach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, będą mieć okazję zdobycia nowych kompetencji miękkich, np. pracy w zespole, rozwiązywania problemów, czy krytycznej analizy treści publikowanych w Internecie.

Szkoły otrzymają wsparcie doradcze i szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli, a także edukacyjne dla uczniów i rodziców. W ramach HUMINE zostaną zorganizowane m.in. warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w Pracowni Wschodzących Technologii Cyfrowych w Tarnowie, edukampy – letnie obozy edukacyjne dla nauczycieli wyróżnionych w konkursie na najlepszego dydaktyka cyfrowego w Małopolsce, a także wyjazdy studyjne uczniów i nauczycieli do innowacyjnych firm Przemysłu 4.0. Wszystkie szkoły modelowe zakupią pakiety sprzętu cyfrowego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych oraz licencji na korzystanie z platform edukacyjnych.

W ramach szkoleń stacjonarnych webinarów i opieki tutorów nauczyciele będą doskonalić umiejętność wykorzystania w dydaktyce platform, narzędzi i treści cyfrowych oraz metod angażujących ucznia (np. odwrócona klasa, metoda projektowa, gamifikacja). Dyrektorzy szkół otrzymają wsparcie w zakresie modernizacyjnej transformacji placówek – pomoc w przeprowadzeniu systematycznych, planowych zmian na polach metod dydaktycznych, kompetencji kadry, organizacji placówek oraz infrastruktury. Na pomoc w planowaniu całościowych zmian w systemach oświaty gmin i powiatów mogą liczyć również lokalne samorządy. Zmiany powinny zaowocować podniesieniem kompetencji metodyczno-cyfrowych kadr nauczycielskich, zapewnieniem bezpieczeństwa cyfrowego szkół, nauczycieli i uczniów, a także higieny cyfrowej uczniów oraz wprowadzeniem do praktyki dydaktycznej szkół i upowszechnienie w Małopolsce modelu STEAM (Science–Technology–Engineering–Art–Mathematics).

W drugim tygodniu sierpnia dyrektorzy 22 szkół modelowych spędzili pięć pracowitych dni na Edukampie projektu HUMINE, na którym pod okiem prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”- Krzysztofa Głomba oraz trenerów kompetencji cyfrowych z Fabryki Przyszłości (Grzegorz Foltak, Artur Krawczyk, Konrad Mleczko) pracowali nad Planami Transformacji Cyfrowej Szkół, zgłębiali wiedzę na temat pracy metodą STEAM, poznawali narzędzia umożliwiające „odmiejscowienie” procesu edukacyjnego oraz uczyli się jak przygotować atrakcyjne „wideowizytówki” szkół modelowych. Nie zabrakło także działań w terenie, w których trakcie uczestnicy mogli poznać narzędzia cyfrowe pozwalające uczyć się poza murami szkolnymi tak, aby urozmaicić proces edukacyjny i wzmocnić relacje między uczniami wykorzystując pracę zespołową. W trakcie obozu swoimi doświadczeniami zawodowymi podzieliła się z uczestnikami Oktawia Gorzeńska dyrektorka szkoły, podróżniczka, trenerka, aktywistka i blogerka, a także dr Dominika Hofman-Kozłowska, która w trakcie warsztatów omówiła dokładnie obszary wsparcia dla uczniów i nauczycieli szkół modelowych.

Pierwszymi krokami Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku w projekcie będą: wprowadzenie modelu skutecznej komunikacji i konsultacji między kierownictwem szkoły, jej kadrami, uczniami i ich rodzicami, zakup cyfrowych urządzeń i pomocy dydaktycznych, na który otrzymaliśmy z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 90 tysięcy złotych oraz udział grona nauczycielskiego w webinariach szkoleniowych. Czeka nas dokonanie audytu „cyfrowego zaplecza szkoły” i zaplanowanie jego rozwoju, upowszechnienie wśród nauczycieli, uczniów i rodziców świadomości netykiety oraz wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i prawnych powodujących jej przestrzeganie. W związku z wprowadzaną transformacją konieczna będzie aktualizacja statutu i innych aktów prawnych regulujących pracę szkoły, dokonanie diagnozy sytuacji po okresie „zdalnego nauczania” i zaplanowanie niezbędnych zmian oraz działań zaradczych, dokonanie diagnozy potrzeb szkoleniowych kadry szkolnej, modernizacja szkolnych serwisów informacyjnych oraz mediów społecznościowych.

W efekcie realizacja podstawowych aktywności dydaktycznych, organizacyjnych i zarządczych szkoły powinna się odbywać w modelu chmury obliczeniowej, przy zapewnieniu cyberbezpieczeństwa. Do codziennej praktyki dydaktycznej zostaną wprowadzone lekcje z wykorzystaniem metody projektu, gamifikacji oraz metody STEAM. Zapewnimy dostęp do Internetu w całym budynku dla uczniów i kadry, przearanżujemy przestrzenie szkolne pod kątem ich dostosowania do potrzeb dydaktyki angażującej uczniów oraz większego komfortu uczniów i nauczycieli. Jako szkoła modelowa planujemy także ścisłą współpracę z innymi szkołami i placówkami z terenu powiatu brzeskiego. Wkrótce rozpoczniemy także pracę nad „szkolnym planem transformacji”, który przyjmiemy we wrześniu br. Będzie on podstawą naszych działań przez najbliższe dwa lata szkolne. Koordynatorami projektu w naszej szkole będą: Agata Witaszek (dydaktyka i organizacja) oraz Wojciech Poniewierski (cyfrowe zaplecze projektu).

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button