ADV
1
Religia

Brzesko. Diecezjalne Święto Chleba 2021 / zdjęcia

W Brzesku 5 września odbyło się Diecezjalne Święto Chleba, prezentacja botafumeiro i inauguracja Mszy o św. Jakubie.

Diecezjalne Święto Chleba w Brzesku obchodzono 5 września po raz 20. Uroczystości, która odbyła się na pl. Kazimierza, przewodniczył ks. infułat Adam Kokoszka. Podczas homilii wielokrotnie powtarzał pytanie z Ewangelii: „Ile macie chlebów?”. Przekonywał, że dziś Jezus zadaje je zarówno głodnym, jak i sytym. Przywoływał raporty, które dowodzą, że dysproporcje w tym względzie wciąż się pogłębiają. Coraz więcej osób na świecie, zwłaszcza w Azji i Afryce, umiera z powodu głodu, ale też coraz więcej ton żywności w krajach Unii Europejskiej wyrzuca się na śmietnik.

– Obecnie na świecie głoduje 768 mln osób. Najwięcej w Azji i Afryce. Co minutę na świecie z głodu umiera 11 osób. Liczba osób żyjących w warunkach zbliżonych do głodu zwiększyła się w ciągu ostatniego roku aż 6-krotnie. Z drugiej strony według najnowszych raportów, w krajach UE wyrzuca się rocznie ok. 88 ton żywności. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to aż 183 kg – mówił ks. infułat Adam Kokoszka.

Tłumaczył, że syci mają obowiązek dzielenia się z potrzebującymi. „Wy dajcie im jeść!” – dodał słowami Ewangelii.

– Należy z uznaniem stwierdzić, że to wezwanie Pana Jezusa tu, w Brzesku, nie pozostawało nigdy i nie pozostaje bez wspaniałomyślnej, hojnej i solidarnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którzy umieją i chcą się dzielić z potrzebującymi, nie tylko chlebem – zauważył główny celebrans.

Podkreślił pracę rolników, którzy zapuścili w glebę korzenie własnego życia, ale także zwrócił uwagę na posługę kapłanów.

– Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było chleba, o który stara się gospodarz, rolnik, młynarz, piekarz, ale nie byłoby również Eucharystii, gdyby nie było innego gospodarza – kapłana, bo dzięki kapłanom chleb ziemski staje się chlebem niebieskim – przypomniał.

Ile macie chlebów? Wy dajcie im jeść!

– Ile macie chlebów? – pytał ksiądz infułat słowami Jezusa po raz wtóry i odpowiedział: – Tyle mamy chlebów, ile jest w nas miłości, która łączy, jednoczy, pomaga wznieść się człowiekowi ponad różnice, podziały i uprzedzenia; która budzi poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro materialne i duchowe, doczesne i wieczne; która czuwa nad tym, żeby nikt w naszej ojczyźnie, naszym województwie, powiecie, gminie, diecezji, parafii i rodzinie nie cierpiał głodu chleba powszedniego i eucharystycznego.

Główny celebrans po zakończonej Mszy św. pobłogosławił chleb, jego wytwórców i ich stoiska. Następnie była degustacja różnego rodzaju wypieków.

Medal św. Jakuba wybity przez brzeskie sanktuarium z racji Roku Jakubowego otrzymał m.in. ks. infułat Adam Kokoszka, a także ks. Władysław Pasiut – kustosz szczepanowskiego sanktuarium, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Zbigniew Pietruszka, brzescy proboszczowie – ks. Wojciech Werner i ks. Kazimierz Grych oraz odpowiedzialny za dzieła charytatywne w brzeskim dekanacie ks. Tadeusz Górka.

W sanktuarium św. Jakuba odbyła się także prezentacja brzeskiego botafumeiro – kadzielnicy wykonanej na wzór tej z Santiago de Compostela. To dar rzemieślników z diecezji tarnowskiej. Wypisane są na niej nazwy ich cechów.

Ponadto kustosz ks. Józef Drabik podzielił się z wiernymi informacją o przywileju udzielonym brzeskiemu sanktuarium św. Jakuba przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, który zezwolił, by jedna z niedzielnych Mszy św. w Roku św. Jakuba była sprawowana w tym miejscu o św. Jakubie. Ich inauguracja odbyła się właśnie 5 września.

Galeria zdjęć / Tarnowski Gość Niedzielny <==

Tarnowski Gość Niedzielny / BEATA MALEC-SUWARA

Back to top button