ADV
EdukacjaWiadomości

Brzesko. II Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „160 rocznica powstania styczniowego” / zdjęcia

23 stycznia 2023, dokładnie w rocznicę wybuchu powstania styczniowego, w ZSTiB w Brzesku odbył się międzyszkolny, powiatowy etap Konkursu Wiedzy Historycznej „160 rocznica powstania styczniowego”.

Do tego etapu, w wyniku eliminacji szkolnych zakwalifikowały się następujące osoby:

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku: Julia Okaz, Julia Wiśniowska, Mateusz Konstanty. Opiekun: Piotr Duda.

Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czchowie: Zofia Ryba, Gabriela Pająk, Milena Buksa. Opiekun:  Bernadeta Pajor.

Technikum im. J. Piłsudskiego  w Brzesku: Natalia Urbańczyk, Patryk Turski, Adrian Styrna.

Opiekun: Grażyna Piotrowska.

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku: Maciej Żurek, Jakub Rybak, Mirosław Gumularz. Opiekun: Anna Skoczek

Finał przebiegał w sposób indywidualny. Uczniowie losowali nr pytania i odpowiadali ustnie. Pierwsza runda dla wszystkich obejmowała 5 pytań. Do półfinału dotarło 6 uczniów, a w finale znalazło się ich 3. Zakres wiedzy do przyswojenia był szeroki, uczestnicy musieli również pokonać własne zdenerwowanie, gdyż odpowiedź wobec przyjaznej, ale jednak nieznanej publiczności, do zadań łatwych nie należy. Tym większa chwała i gratulacje dla wszystkich. Odpowiedzi uczniów oceniało jury, w składzie: Grażyna Piotrowska, Jacek Bartkowiak, Oskar Kowalski.

1. miejsce zdobył Patryk Turski – Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku

2. miejsce – Mirosław Gumularz – Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

3. lokatę zajęła Julia Wiśniowska – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marta Malec-Lech – członek zarządu województwa małopolskiego, Andrzej Potępa – starosta brzeski, Marek Zięba – kierownik oddziału Dwór w Dołędze Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Państwo ci ufundowali  nagrody dla wszystkich uczestników, szczególnie atrakcyjne dla uczniów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca. Marta Malec-Lech, Andrzej Potępa i Jerzy Soska wręczali też pamiątkowe dyplomy i nagrody. Na zakończenie dyrektor Jerzy Soska zaprosił uczestników konkursu na słodki poczęstunek. Młodzież, uczestnicząca, jak i obserwująca zmagania kolegów, bardzo pozytywnie odniosła się do uroczystości. Uczestnicy nie kryli satysfakcji z udziału w konkursie, a obserwujący –  podziwu dla umiejętności i wiedzy na temat powstania styczniowego.

Anna Skoczek

Podobne artykuły

Back to top button